Uppnådda Mål

UNI Global Unions genombrottspris för enastående medlemsökning

UNI Global Unions genombrottspris delas ut till UNIs medlemsförbund som gjort viktiga framsteg på organiseringsfronten för att leva upp till uppsatta mål i UNI Global Unions genombrottsstrategi Breaking Through.

Uppnådda Mål

Med genombrottsplanen kan UNI fokusera sitt arbete på att ändra spelreglerna på den globala arbetsmarknaden och säkerställa rättvisa och jämlikhet för arbetstagarna.

Facklig tillväxt är avgörande för planens genomförande och för att nå målet att bygga stark facklig organisering inom globala företag som är verksamma i våra branscher.

Vi förhandlar om globala och regionala avtal för att stödja våra medlemsförbunds organiseringsagenda och säkra global facklig organiseringsrätt.

UNI Global Unions sektorer, de regionala organisationerna och de branschöverskridande grupperna har fastställt mål som måste nås med stark fokus på att organisera. Det är viktigt att alla UNIs medlemsförbund samarbetar och spelar en aktiv roll för att nå dessa mål.

Kartan visar viktiga fackliga framgångar som rönts av UNI och medlemsförbunden över hela världen.

UNI Global Union håller på att organisera och mobilisera arbetstagarna i multinationella företag.

Vi har tecknat globala ramavtal med över 35 multinationella företag.