Groups

Lika Möjliheter

UNI Lika Möjligheter arbetar för ett rättvisare och ett mera jämställt samhälle utan diskriminering på grund av ras, kön, religion eller sexuell läggning.

Chefer & Specialister

Chefer & specialister (P&M) befinner sig på utvecklingens frontlinje när det gäller ekonomiska, tekniska och organisatoriska förändringar. De spelar en viktig roll i företagen, organisationerna och samhället och de utgör en växande del av UNI Global Unions samtliga sektorer. UNI P&M stöttar och samordnar facklig policy för chefer & specialister på global och regional nivå genom nätverk för medlemsförbunden.

UNI SCORE

UNI SCORE (Strategic Campaigns, Organising, Research and Education) is the department supporting UNI campaigns and organising work around the world.

Ungdom

UNI Ungdom driver ungdomsfrågor inom de globala facken för anställda inom kunskaps- och tjänstesektorn. Vi representerar miljoner unga fackliga medlemmar i 900 fackförbund över hela världen.