Om oss

Vilka är vi: UNI Global Union företräder 20 miljoner anställda inom tjänstesektorn över hela världen. UNI har 900 medlemsförbund som representerar arbetstagare i 150 länder i alla världsregioner. UNI representerar anställda inom Fastighetsunderhåll & Bevakningstjänster; Handel; Finans; Spel; Grafiska & Förpackningsbranschen; Hår & Skönhetsvård; ICTS; Media, Underhållning & Konst; Post & Logistik; Socialförsäkring; Sport; Temporärt anställda & Bemanningsanställda samt inom Turism.

Vår målsättning är: att skapa medlemstillväxt och stärka medlemsförbunden och UNI Global Union i syfte att förbättra arbetsvillkoren och livet för anställda inom tjänstesektorn och kompletterande sektorer.

UNI Global Union samarbetar med medlemsförbunden för att ändra spelreglerna på den globala arbetsmarknaden. UNIs genombrottsstrategi Breaking Through är en genombrottsplan som går ut på att organisera alla anställda inom tjänstesektorn och säkra respekt och värdighet på den globala arbetsplatsen.

Hur gör vi det: UNI fokuserar på organiseringsverksamheter, arbetar för att få större politiskt och reglerande inflytande och skapa en bättre värld för arbetstagarna. UNI kämpar för jobb och social rättvisa för alla och för att förbättra arbetsvillkoren och höja arbetsnormerna inom tjänstesektorn och kompletterande branscher.

UNI har undertecknat 43 globala ramavtal med multinationella företag om grundläggande rättigheter för alla anställda i dessa företag i Afrika, Americas, Asia Pacific och Europa.

Hur kom vi hit: UNI bildades den 1 januari år 2000 genom sammanslagning av den Internationella Kommunikationsinternationalen (KI), Internationalen för handels- och kontorsanställda samt privatanställda (FIET), Internationella Grafiska Federationen och Media & Underhållningsinternationalen.

Biografi

Philip Jennings - General Secretary Christy Hoffman - Deputy General Secretary
pj.png ch.png
Philip Jenning's biography Christy Hoffman's biography

Nyckelinformation