Regions

UNI Africa

UNI Africa representerar 760 000 medlemmar inom kunskaps- och tjänstesektorn i 168 fackförbund i 36 afrikanska länder. Vi ingår i UNI Global Unions familj som består av 20 miljoner medlemmar utspridda på 900 fackförbund i 140 länder över hela världen.

UNI Americas

UNI Americas representerar 4 miljoner arbetstagare i Americas och Karibien. Vi ingår i UNI Global Unions familj som som består av 20 miljoner medlemmar utspridda på 900 fackförbund i 140 länder över hela världen.

UNI Asia & Pacific

UNI Asia & Pacific representerar 172 fackföreningar med sammalagt 2 330 700 medlemmar. Vi ingår i UNI Global Unions familj som består av 20 miljoner medlemmar utspridda på 900 fackförbund i 140 länder över hela världen.

UNI Europa

UNI europa är en facklig federation för tjänste- och kommunikationssektorn. Vi representerar 7 miljoner medlemmar utspridda på 330 europeiska medlemsförbund.