Om oss

UNI sammanför fackförbunden inom spelbranschen varje år för att diskutera problem som berör branschens anställda, för att stödja dem att få fram bättre avtal med spelföretag och främja arbetstagarnas skydd och rättigheter genom gemensamma åtgärder på nationell och internationell nivå.

Några av de frågor som behandlas på våra möten inkluderar: arbetarskydd och arbetsmiljö, roterande skift, nattarbete etc., yrkesutbildning och yrkescertifiering, löner och drickssystem, införande av ny teknik och effekterna på arbetsplatsen; behovet av att stärka fackföreningarna och vikten av att ingå globala ramavtal med arbetsgivarna.

Att arbeta tillsammans är enda sättet att möta de problem som den globaliserade ekonomin skapar, och därför är det globala facket UNI Spel ett effektivt verktyg för att försvara de anställdas rättigheter inom spelbranschen över hela världen.

Global Bulletins