Den 20 juli mobiliserade AEBU, Association of Bank Employees of Uruguay, i Montevideo för att fortsätta sin kampplan för att försvara jobben och mot uppsägningarna på Citibank. På eftermiddagen genomförde de en nationell strejk i alla privata banker fram till slutet av denna dag.

"Den irrationalitet och det förakt som banken visar med sin hermetiska och orörliga hållning gör att vi förstår att CITIBANK vill konfrontera facket, men vi vet inte med vilket syfte. Vi kommer återigen att vara - precis som för 20 år sedan - på toppen av omständigheterna", uttryckte Juan Fernandez, ordförande för AEBU:s råd för den privata finanssektorn. "Vi, de organiserade arbetstagarna, kommer att omfamna våra kollegor på CITIBANK med all den värme och kamp som facket vet hur man ger och kan ge", sade han. Från facket uttrycker man att man fortfarande håller på att utveckla åtgärder för närmande och medling av arbetsministeriet, men att man kommer att förbli mycket vaksam och mobiliserad.
 
Under sju månader har facket tagit initiativ till en handlingsplan på lokal och regional nivå för att tillsammans med bankens lokala myndigheter söka lösningar, och för att exponera denna konflikt för bankens myndigheter på huvudkontoret och för dess regionala chefer. På samma sätt genomfördes en aktionsdag tillsammans med kamrater från UNI och La Bancaria i Argentina, där banken också attackerar sina anställda i Bahía Blanca. "Vi kommer inte att tillåta denna Citibanks politik i Uruguay eller i regionen", sade Guillermo Maffeo, regionchef för UNI Americas Finance. "Här har banken ökat sin fackföreningsfientliga och arbetarfientliga politik, vilket vi inte kommer att tillåta. Vi kommer att göra och fortsätta att göra AEBU:s krav hörda", avslutade han.
 

UNI Americas