Historisk omröstning bland Amazons aktieägare om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

25.05.22

Historisk omröstning bland Amazons aktieägare om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Följande uttalande om Amazons bolagsstämma kan tillskrivas Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union:

"Dagens historiska omröstning är i sig ett starkt budskap till Amazon: Ledningen måste börja lyssna, först på de arbetstagare som gjorde Bezos till megarik och sedan på den växande aktieägarkåren som kräver grundläggande rättigheter för arbetstagarna", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "År 2022 börjar investerarna signalera att företagen måste bli verkliga när det gäller att upprätthålla internationella arbetsnormer - inklusive rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar.

NI Global Union och UNI Europa företräder mer än 20 miljoner arbetstagare i 150 länder och drivs av ansvaret för att se till att kompetens- och tjänstejobb är anständiga jobb och att arbetstagarnas rättigheter skyddas, inklusive rätten till facklig representation och kollektiva förhandlingar..

Nyheter

Handel

UNI Amazon Global Union Alliance