Med stöd av UNI Global Unions australiensiska medlemsförbund, Shop Distributive and Allied Employees Association (SDA) och Australian Services Union (ASU), förkastade Apple-arbetarna i butikerna ett undermåligt avtal som inte innehöll några anständiga arbetsvillkor. 

Enligt resultatet som tillkännagavs igår använde cirka 68 procent av Apples anställda som röstade sin kollektiva röst för att säga nej till ett avtal som inte gav löneökningar i linje med inflationen eller som inte tog hänsyn till upprepade problem i förhandlingarna om schemaläggning. 

Apple har nästan 4 000 anställda på 22 anläggningar och uppskattningsvis 87 procent av dem deltog i omröstningen om företagets andrahandsbud.

"Detta bör ge hopp och inspiration till arbetstagare i hela sektorn och i hela världen som kämpar för bättre villkor på jobbet. Tillsammans kan arbetstagarna och deras fackföreningar göra skillnad", sade han. Rajendra Acharya, regionsekreterare, UNI Asien och Stillahavsområdet.

UNI Global Unionen uppmanar Apple att återuppta samarbetet och tillhandahålla kollektiva arrangemang som tar hänsyn till SDA, ASU och medlemmarnas problem.  

Apple har erbjudit årliga löneförhöjningar på 2,5 procent efter att det senaste icke fackliga avtalet löpte ut för sex år sedan. 

---

För mer information om denna kamp, se: Australian fackföreningar ta Apple till Fair Work Commission

Handel

IKT och relaterade tjänster

UNI Asien och Stillahavsområdet