Australien: 1 av 5 arbetstagare blev hostade eller spottade på under pandemin.

16.11.22

Australien: 1 av 5 arbetstagare blev hostade eller spottade på under pandemin.

I slutet av 2020 genomförde SDA en enkät bland 2 338 medlemmar och 17 arbetsgivare. De viktigaste resultaten av undersökningen är följande:

- 88 % av de svarande hade upplevt verbal misshandel under de senaste 12 månaderna.

- Nästan hälften av de medlemmar som utsatts för verbala övergrepp under de senaste 12 månaderna uppgav att det skedde varje vecka eller varje månad.

- Kvinnliga medlemmar var mer benägna att uppleva verbal misshandel från en kund (89 %) än manliga medlemmar (83 %).

- Nästan 8 % av de svarande uppgav att de hade utsatts för fysiskt våld från en kund under de senaste 12 månaderna.

- 11 % av respondenterna uppgav att de hade upplevt incidenter med kundmisshandel av sexuell karaktär.

- 70 % av de svarande uppgav att misshandel och våld var vanligare under COVID-19.

- Mer än en av fem medlemmar (21,5 %) uppgav att de hade blivit hostade eller spottade på under Covid-19.

- 71 % av de svarande uppgav att upplevelsen av kundmisshandel och våld hade påverkat deras fysiska eller psykiska hälsa.

- Endast 58,5 % av de svarande uppgav att de hade rapporterat en incident av misshandel eller våld till sin arbetsgivare.

- Unga arbetstagare var mycket mindre benägna att rapportera en incident med kundmisshandel och våld eftersom de inte trodde att det var tillräckligt allvarligt, att inget skulle göras eller att det inte skulle tas på allvar.

Röster från frontlinjen: "Kunden sa att hon hoppades att jag skulle få cancer"

Här är några kommentarer från arbetstagare som svarade på SDA:s enkät:

- "Jag blev slagen i huvudet med ett pvc-rör och fick ett paket med dödslås kastat på mig."

- "Kunderna hotar, svär och kastar ständigt saker på mig."

- "En manlig kund tog tag i min hals."

- "Kunden begärde en donation som avvisades. Kunden sa att hon hoppades att jag skulle få cancer."

- "Jag blev verbalt misshandlad av kunder minst ett par gånger i veckan för att jag gjorde mitt jobb, vilket kulminerade i att jag blev fysiskt misshandlad och fick hjärnskakning. Jag var sjukskriven i en månad."

- "En sten kastades på min bil när jag lämnade jobbet." Mer information om undersökningen finns här.