För spanska språket, klicka här.

Världsmiljödagen den 5 juni är en viktig FN-markering för att främja global miljömedvetenhet och miljöåtgärder. Under det senaste halvseklet har dagen blivit den ledande globala plattformen för miljöarbete och firas av miljontals människor runt om i världen. På Världsmiljödagen fördubblar UNI:s medlemsorganisation La Bancaria i Argentina sin insats för ett rättvist klimat. 

Detta miljöarbete bidrar till att främja människans välbefinnande, men den nuvarande modellen för ekonomisk utveckling har satt miljön, och därmed vår överlevnad som art, i stor fara. De senaste decenniernas växande industriella verksamhet, omvandlingen och den tekniska innovationen i produktionsprocesserna, införlivandet av nya ämnen och material samt städernas organisation med sina utbytes- och rörlighetsmönster har en stor inverkan på miljön.

De internationella åtaganden som länderna har gjort under de senaste 50 åren visar att bevarandet och skyddet av hälsa och miljö står i centrum för den nya utvecklingsmodell som länderna i världen och i Nord- och Sydamerika ska främja. Denna modell, som kallas "hållbar mänsklig utveckling", definieras som en utveckling med särskild tonvikt på den mänskliga dimensionen, det vill säga en utveckling där människan står i centrum.

För La Bancaria har genomförandet och uppfyllandet av avtalen och handlingsplanerna krävt samordnade sektorsövergripande åtgärder för att se till att de olika sektorerna tar sitt ansvar för att åtgärda miljöhälsoproblem inom sina respektive områden och jurisdiktioner.

"I linje med det åtagande som hela arbetarrörelsen har gjort bidrar bankföreningen också till att främja miljömedvetenhet genom att genomföra en rad åtgärder för spridning, utbildning och information", säger Matías Alejandro Layús, nationell sekreterare för kultur och utbildning vid bankföreningen.

"På XLVIII:e nationella bankkongressen 2021 förespråkade den nationella generalsekreteraren, kamrat Sergio Palazzo, inrättandet av hälso- och miljökommissionen, som jag var ordförande för och som arbetade under parollen CUIDEMOS LAS PERSONAS, SALVEMOS AL PLANETA (eller Ta hand om människor, rädda planeten)", förklarade han.

Förbundet betonar att detta åtagande kräver ett omfattande arbete för att se till att hälso- och miljöaspekterna införlivas i utbildningsplanerna på de olika samhällsnivåerna, som både tjänar till att effektivt utföra funktionerna som ledare och rådgivare i frågor som rör förebyggande åtgärder och miljöhälsa, och till att stimulera ett aktivt deltagande från samhället och dess organisationer. För detta ändamål är det nödvändigt att utveckla och genomföra strategier som gör det möjligt för samhället att delta i analysen av sina egna behov och utveckla möjliga lösningar och innovationer.

Nyheter

Ekonomi

UNI Americas