Avtal om rättvisa löner för säkerhetsanställda godkänt i Nya Zeeland 

30.05.23

Avtal om rättvisa löner för säkerhetsanställda godkänt i Nya Zeeland 

I en viktig utveckling har den nyzeeländska regeringen gett sitt godkännande till att inleda förhandlingar om Fair Pay Agreement (FPA) för säkerhetsanställda. E tū, facket som företräder säkerhetsvakterna, firar denna viktiga milstolpe, som banar väg för förbättrade löner och arbetsvillkor i branschen.

Efter en framgångsrik kampanj från E tū skrev över 1 000 arbetstagare på för att stödja FPA:s initieringsprocess, vilket understryker kravet på rättvis behandling och minimistandarder inom säkerhetssektorn. Rosey Ngakopu, en E tū-delegat och säkerhetsvakt, uttryckte sin förväntan och sa: "Vår dröm om en FPA kommer nu att bli verklighet. Vi vill nollställa säkerhetsbranschen, så låt oss inleda ett samtal för att skapa och bygga en bättre säkerhetsbransch för framtiden."

Annie Newman, biträdande nationell sekreterare från E tū, uttryckte sin glädje över godkännandet och kallade det ett fantastiskt tillfälle att använda Fair Pay-avtal för att förhandla fram förbättrade villkor för alla säkerhetsanställda. Newman betonade förbundets engagemang för att förstärka arbetstagarnas röster och arbeta tillsammans med New Zealand Security Association (NZSA), som är arbetsgivarrepresentant, för att förbättra livet för säkerhetsvakter i hela Aotearoa Nya Zeeland. "Det är fantastiskt att vi nu kan använda denna spännande nya mekanism - Fair Pay Agreements - för att förhandla inom hela säkerhetsyrkesgruppen om bättre villkor för alla arbetstagare", säger hon. "Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med NZSA för att förbättra livet för alla säkerhetsvakter i Aotearoa Nya Zeeland, samt att se till att arbetstagarna har en stark röst vid förhandlingsbordet."

Eddy Stam, chef för fastighetstjänster på UNI Global Union, lovordade godkännandet och såg det som ett viktigt steg mot att uppnå rättvisa och jämlika villkor för säkerhetsanställda. Stam uttryckte sitt stöd för E tūs och NZSA:s samarbete för att uppnå en positiv förändring: "Godkännandet av förhandlingarna om Fair Pay-avtalet är ett viktigt steg mot att uppnå rättvisa och skäliga villkor för säkerhetsanställda i Nya Zeeland. Vi stödjer E tū och New Zealand Security Association i deras samarbete för att åstadkomma en positiv förändring för arbetstagarna i branschen."

Detta genombrott i förhandlingarna om Fair Pay-avtalet banar väg för meningsfulla diskussioner som kan omforma säkerhetsbranschen och förbättra livet för arbetstagare i hela Nya Zeeland.