x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

SJUKVÅRD ÄR INTE EN HANDELSVARA! Hapvida-anställda startar nationell kampanj för att kräva bättre arbetsvillkor i Brasilien

20.05.24

SJUKVÅRD ÄR INTE EN HANDELSVARA! Hapvida-anställda startar nationell kampanj för att kräva bättre arbetsvillkor i Brasilien

På morgonen den 16 maj, med banderoller och affischer med sloganen "Sjukvård är ingen handelsvara!", inledde medlemsförbunden i Healthcare Union Network UNISaúde, som består av UNI:s medlemsförbund i Brasilien, en nationell kampanj med fokus på Hapvida, landets största privata vårdgivare.

Efter sammanslagningen med Notre Dame Intermédica Group driver Hapvida mer än 80 sjukhus och 350 kliniker i flera delstater, samt administrerar en sjukförsäkringsplan. Enligt sin egen webbplats stöds företaget finansiellt av flera investerare, bland annat New York-baserade BlackRock, en av världens största investeringsfonder.

Arbetarna genomförde protester och andra aktioner framför Hapvidas anläggningar på olika platser i Brasilien och krävde ett slut på underbemanningen, ett totalförbud mot trakasserier på arbetsplatsen - särskilt från ledningen, prioritering av patientvård, rättigheter och respekt i arbetsmiljön och att sluta använda den elektroniska patientjournalen (PEP) på ett sätt som avhumaniserar patientvården.

"Det är en mycket svår situation! Arbetarna är överbelastade och utsätts för trakasserier av ledningen. De har sparkat mer senior personal för att anställa nya medarbetare, som inte stannar kvar eftersom de inte står ut med pressen och de låga lönerna ", säger Maria Josefina "Teca" da Silva Souza, kassör för SINDEESS(Healthcare Employees Union of Belo Horizonte and Region) och administrativ assistent på Lifecenter Hospital, som förvärvades av Hapvida efter sammanslagningen.

Da Silva Souza bekräftar att situationen har förvärrats sedan landets största vårdbolag tog över kontrollen av sjukhuset. Hon säger att implementeringen av PEP är "omänsklig", eftersom medarbetarna på varje avdelning måste uppfylla tids- och sifferbaserade mål kring patientvård, medicinering och byte av sängkläder, bland andra uppgifter.

"Vi har tvingats konkurrera som om vi vore maskiner, och många arbetstagare klarar inte av att hålla tidsfristerna.Det här påverkar verkligen arbetstagarnas psykiska hälsa", beklagar hon.

Till råga på allt är Hapvida, som är ett extremt lönsamt företag - enligt den senaste balansräkningen som företaget publicerat - enligt da Silva Souza ett av få företag i Belo Horizonte-regionen som inte följer den nationella lagen om minimilön för sjuksköterskor.

I Brasilien fastställer lag 14.434/22 minimilönen för vårdpersonal till 4750 R$ (836,26 USD) per månad för sjuksköterskor, 3325 R$ (585,40 USD) för undersköterskor och 2375 R$ (418,13 USD) för vårdbiträden och barnmorskor.

Daniele Nazário da Silva, som arbetar som vårdbiträde på Antonio Prudente-sjukhuset i Fortaleza, Ceará, och är styrelseledamot i SindSaúde Ceará, bekräftar också att PEP är ett av de främsta målen för arbetstagarnas klagomål. "Dethär elektroniska systemet fungerar som en trafiksignal: om det är grönt är det okej, om det är gult är det en varning och om det är rött kan arbetstagaren stäng as av.Men ofta är det inte möjligt att överge en patient som har allvarliga problem som kräver uppmärksamhet på grund av ett [elektroniskt hanterings]system. Om patienten harhjärtstillestånd, hur ska jag då kunna sluta behandla den personen och börja med någon annan?" frågar hon.

Enligt Alessandra Gadelha, ordförande för SEEB (Nurses Union of the State of Bahia), har Hapvida inte ett efterlevnadsprogram med en etisk kod och uppförandekod för att undvika situationer med trakasserier på arbetsplatsen. "Vi har redan haft en något konfliktfylld relation med Hapvida sedan 2017-2018, då vi fick ett mycket stort antal klagomål om trakasserier på arbetsplatsen och brist på tillräckligt utrymme för vårdpersonalen att vila under arbetsdagen", säger hon och hänvisar främst till ett av bolagets sjukhus i delstaten, Teresa de Lisieux.

Beatriz Lúcia de Castro, direktör och ordförande för Sinsaúde Campinas, Jundiaí (delstaten São Paulo), säger att vårdpersonalen på Hapvida, särskilt sjuksköterskorna, arbetar under allvarliga förhållanden med underbemanning. "På Hospital e Maternidade Paulo Sacramento i Jundiaí är de mycket överväldigade av antalet patienter som de måste ta hand om samtidigt", säger Beatriz. "Detfinns dagar då bara en anställd är där med 10, 15 patienter för att ge all hjälptills de läggs in.Överbelastningen är för stor för dem", säger hon.

Förra månaden skickade Healthcare Union Network UNISaúde ett brev till Hapvida med en begäran om förhandling kring ovanstående frågor. Hittills har det inte kommit något svar från företagets ledning. Därför har vårdpersonalen startat en nationell kampanj och meddelat att de kommer att fortsätta att driva på tills företaget uppfyller deras krav.

Vård

UNI Americas