Undersökningen som genomfördes av fackförbundet KASZ i Ungern 2021 visade att våld och trakasserier till följd av pandemin var en veckovis, om inte daglig, erfarenhet för handelsanställda.

Enligt undersökningen:

- 20 % av respondenterna rapporterade att de utsatts för fysiskt våld från en kund.

- 40 % av arbetstagarna rapporterade inte händelsen och 86 % av de arbetstagare som rapporterade händelsen fick inget stöd från sina chefer.

- 87 % av arbetstagarna uppger att de har upplevt verbala kränkningar från en kund.

- På frågan "Hur ofta är kunderna oförskämda mot dig?" 9 % svarade "aldrig", 33 % svarade "en gång i månaden", 29 % svarade "en gång i veckan", 14 % svarade "en gång om dagen" och 15 % svarade "mer än en gång om dagen".

- 19 % av de tillfrågade svarade ja på frågan om de blev respekterade på jobbet, 39 % svarade "nej" och 42 % svarade "kanske".

Röster från frontlinjen: "Jag ska skära halsen av dig"

I undersökningen frågade KASZ deltagarna: "Vad var det grövsta som en kund sa till dig?". Här är några av svaren:

- "Jag kommer att vänta på dig utanför och jag kommer att slå dig."

- "Jag ska skära halsen av dig, din jävla bi.ch."

- "Handelsanställda är samhällets botten."

- "Du förtjänar inte ett 'hej', för du är en skitstövel!"

- "Du är en slav."

- "Du måste slicka mina a.s., det är ditt jobb."

- "Ni är alla förlorare eftersom ni arbetar på en stormarknad."

Undersökningsresultaten är hämtade från Nikoletta Kiss presentation i UNI Commerce Webinar on Violence and Harassment in Commerce, 17.11.2021.