Grafiska arbetare i Oslo ser på framtiden när deras fackförening fyller 150 år

22.07.22

Grafiska arbetare i Oslo ser på framtiden när deras fackförening fyller 150 år

När tryckeri- och grafiska arbetare i Norge firar sitt fackförbunds 150-årsjubileum vänder de sig mot framtiden för att fortsätta att bygga upp arbetarnas makt. Vi tar en titt på den friska vind av ambition som sveper genom Fellesforbundets grafiska fackförening i Oslo, landets äldsta fackförening, och som driver fram förbättrade villkor som lever upp till ett stolt organisationsarv.

En sektor i rörelse

"Arbetsförhållandena inom den traditionella grafiska sektorn är väl etablerade och genom sitt fackförbund har arbetstagarna uppnått goda kvalitetsvillkor. Tiderna har förändrats och vårt fackförbund måste följa med, med utvecklingen av den grafiska sektorn har vi fått ett nytt område med grafiska arbetare som arbetar från ett kontor på datorer snarare än i större tryckpressar. Även om det traditionella tryckeriet fortfarande är en kärntjänst omfattar den grafiska industrin idag även designbyråerna. Vi drar nytta av fackföreningens stora erfarenhet för att skapa goda villkor inom dessa utvecklingssektorer", säger Kristin Mulleng Sezer, ordförande för Oslo Graphical Union.

Produkterna från dem som arbetar på design- och reklambyråer är mycket synliga, men deras arbetsvillkor är det inte. Arbetstagarna i denna växande sektor för grafisk design har ännu inte organiserat sig i samma utsträckning som sina motsvarigheter i den traditionella grafiska sektorn. Därför kan arbetsvillkoren ibland vara långt ifrån avundsvärda.

Rapporter om obetald övertid, okontrollerbar arbetsbelastning och oförutsägbara arbetstider är vanliga. Arbetstagarna beslutade därför att genom sitt fackförbund öka stödet till organisering inom denna växande sysselsättningssektor.

Utnyttjande av offentlig upphandling för ett första genombrott

Många arbetstagare i Norge har kollektivavtalsskydd, men detta gäller inte för de flesta som arbetar på design- och reklambyråer. För att ändra på detta måste facket visa vad som är möjligt genom att få till stånd ett första kollektivavtal inom en sådan byrå.

Arbetarna på BØK, en Oslo-baserad designbyrå, tog ett proaktivt grepp. Fackföreningens förtroendeman skapade en enhetlig arbetsplats och ledde utbyten mellan kollegor. Gemensamma problem identifierades, vilket också resulterade i att nya medlemmar gick med i facket.

För att få till stånd detta första kollektivavtal använde sig facket av Norges lagstiftning om offentlig upphandling. Denna lag kräver att offentliga institutioner ska ge företräde åt företag som har ett kollektivavtal med sina anställda när de tilldelar offentliga kontrakt. Med tanke på att de flesta grafiska byråer inte omfattas kommer BØK att få ett stort försprång när det gäller att få tillgång till projekt för offentliga institutioner, som utgör en betydande kundbas i sektorn.

Fackföreningens tillvägagångssätt för att nå ut till ledningen var att lyfta fram de offentliga kontrakt som de kunde få tillgång till genom att ha ett kollektivavtal. Företaget kunde inte bara få tillgång till offentliga kontrakt, utan ett kollektivavtal utgör ett intyg om anständiga arbetsvillkor som också kan användas när man ansöker om projekt för andra socialt ansvarstagande kunder.

När det var dags att ta kontakt med VD:n visade sig dessa argument vara effektiva och svaret var positivt. Tio månader efter det att organiseringsarbetet inleddes hade arbetstagarna på BØK ett kollektivavtal med sin arbetsgivare i februari 2022.

En strategi för hela sektorn

"Det första genombrottet på BØK är en bra början, men vi kommer inte att stanna där. Vår ambition är att skapa anständigt arbete i hela sektorn. För det kommer vi att göra kollektivavtalsförhandlingar till regel snarare än undantag", säger Carsten Østby Håkonsen, vice ordförande för Oslo Graphical Union.

Dåliga arbetsvillkor blir ett allt vanligare samtalsämne inom den grafiska designbranschen. En riktad medieinsats av Oslo Graphical Union, Fellesforbundet, hjälpte arbetstagarna att se organisering som lösningen. Med utgångspunkt i sina egna erfarenheter som arbetstagare i branschen skrev fackföreningsrepresentanter debattartiklar som de placerade på specialiserade arbets- och designwebbplatser där de tog upp problemen: Stora löneskillnader, dålig pension, ingen övertidsersättning och Vi känner igen oss i gråt på jobbet, tjusiga middagar som en belöning ii stället för en genomsnittlig lön.

Designbyråbranschen kännetecknas av ett större antal små och medelstora arbetsgivare samt ett mer begränsat antal större företag. Erfarenheterna från BØK skapade ett prejudikat, men att organisera företag för företag lämnar dörren öppen för underbud och är resurskrävande. Att vinna över några av de större företagen medan de fortfarande kan dra nytta av fördelarna med de företag som var tidigt ute med kollektivavtal kommer att vara avgörande för att vända utvecklingen.

En annan del av fackföreningarnas strategi är att så frön till förändring bland studenterna. Facket kommer att åka runt till universitet, yrkesinstitut och gymnasieskolor för att sprida budskapet. Genom att visa studenterna att organisering är lösningen på problem på arbetsplatsen ger facket dem verktygen för att förbättra sina framtida villkor.

"150 år ung och fortfarande stark! Det strategiska tänkandet hos Oslo Graphical Union-Fellesforbundet är en rikedom för fackföreningsrörelsen. Tillsammans kan vi dra nytta av vårt kollektiva arv och fortsätta att bygga upp arbetarnas makt nu och under de kommande 150 åren", säger Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa.