UNI Americas fastställer ramarna för sin femte regionala konferens

27.06.22

UNI Americas fastställer ramarna för sin femte regionala konferens

Den 29-30 juni möts 600 fackliga ledare från UNI Global Union Americas Region, som representerar 24 länder och 124 fackliga organisationer, i Fortaleza, Brasilien, med ett tydligt mål: att bygga upp en djärv agenda, inom ramen för Latinamerikas nuvarande politiska övergång, som kanaliserar arbetarnas makt för att stärka demokratin, utvidga de mänskliga rättigheterna och befästa social, miljömässig och ekonomisk rättvisa.

Marcio Monzane, regionsekreterare för UNI Americas, sade: "I vår region finns det inte längre utrymme för demokratier utan respekt för arbetstagarnas rättigheter, osäkra anställningar, ojämlikhet och diskriminering. Med den senaste tidens framväxt av progressiva regeringar måste fackföreningarna ha en aktiv roll, bli hörda och få större utrymme för deltagande i samhället."

Hecto Dáer, ordförande för UNI Americas, sade: "Det finns inga robusta demokratier utan starka fackföreningar, som på ett stabilt sätt försvarar arbetstagarnas rättigheter. Fackföreningsrörelsen i vår region har alltid legat i framkant när det gäller att försvara och stärka demokratin och freden, och inspirerat till nya rättigheter för att inkludera olika kollektiv."

Bakgrund:

Amerika-regionen - och världen i allmänhet - har gått in i en utmanande tid på grund av pandemins effekter, arbetskraftskriser, ökande ojämlikhet och krigets effekter på livsmedelspriser och produktion. Arbetstagarna har påverkats i hög grad av ny teknik, plattformar, arbetsrättsreformer och distansarbete, vilket har lett till en ökad otrygghet på arbetsmarknaden och ett behov av att försvara rättigheter och skapa nya normer.

Det politiska scenariot i Nord- och Sydamerika befinner sig i en övergångsfas, där sociala rörelser växer fram och progressiva regeringar återvänder till Mexiko, Chile, Argentina, Honduras, Peru, Bolivia, Colombia och eventuellt Brasilien, samtidigt som kampen mot högerextrema rörelser och politiker, av vilka många kan beskrivas som fascistiska, växer sig allt starkare.

Fackföreningarna har varit en viktig aktör i denna övergång, och arbetstagarna har en historisk möjlighet att öka sin makt och sitt inflytande.

Vid det rundabordssamtal som inramar konferensen kommer UNI Americas att ta upp viktiga resultat och framtida förslag på följande områden:

  • Försvaret av de mänskliga rättigheterna och stärkandet av demokratin för att garantera att alla samhällsaktörer, inklusive arbetstagarna och deras fackliga företrädare, deltar.
  • Organisering av arbetstagare, även inom nya sektorer, på arbetsplatsen och utanför den, stärkande av kollektiva förhandlingar och skapande av enighet på nationell och internationell nivå.
  • Bygga allianser med progressiva regeringar för att höja arbetstagarnas röster och inkludera arbetstagarnas intressen i förändringsprocesserna. Det handlar till exempel om att minska fattigdom och ojämlikhet och bekämpa rasism och andra former av diskriminering.

UNI Americas har sitt säte i Montevideo, Uruguay, och är den regionala delen av den schweiziska fackföreningen UNI Global , som företräder 20 miljoner arbetstagare världen över inom finans, media och underhållning, sport, vård, städning, säkerhet, handel, kasinon, post, tryckning och förpackning samt telekommunikation.

 

Nyheter

UNI Americas