x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Med anledning av Internationella rättvisedagen publicerade UNI Global Union idag en omfattande global undersökning som belyser arbetsvillkoren för säkerhetsanställda. Undersökningen heter Otrygghet i säkerhetsarbete: A Global Survey of Working Conditions in the Security Sector (En global undersökning av arbetsvillkoren inom säkerhetssektorn)visar att en överväldigande majoritet av säkerhetsvakterna känner sig underbetalda, otrygga och i akut behov av facklig representation för att förbättra sina arbetsvillkor. Resultaten kräver omedelbara branschomfattande reformer för att säkerställa säkra och rättvisa arbetsmiljöer, med starkt stöd från fackföreningar som förespråkar och skyddar rättigheterna för säkerhetsarbetare över hela världen.

Rapporteringsdokument

+ Otrygghet i säkerhet