Att resa tillsammans för ungdomar

Under parollen "Rising Together" träffades unga fackligt aktiva som deltog i UNI:s världskongress och UNI:s världskvinnokonferens för att diskutera hur man kan öka ungdomars deltagande i kongressens aktiviteter och debatter.

Över 40 deltagare från hela världen representerade nästan 8 procent av den totala sammansättningen av UNIs världskongress, en betydande förbättring som ligger i linje med UNIs mål att öka ungdomsdeltagandet till minst 10 procent.

Mötet gav unga arbetstagare möjlighet att lära känna varandra, lära sig mer om och diskutera UNI och UNI Youth, samt deras roll under kongressen, t.ex. att ta ordet under debatterna och delta i de olika debatterna, vilket belyser vikten av unga arbetstagare i fackföreningarna.

Som Ibrahim Mamadou från SYTS Senegal förklarade under sitt inlägg i panelen för en hållbar värld: "Det är viktigt att kongressen debatterar hur vi kan agera NU för att hantera effekterna av klimatförändringarna och uppnå en rättvis omställning för arbetstagare i alla våra sektorer."

Kongressen var också ett tillfälle för ungdomar att presentera antagandet av en motion som syftar till att öka investeringarna i unga arbetstagare. Som UNI:s ungdomsordförande Lucimara Malaquias från CONTRAF-CUT, Brasilien, förklarade för kongressen: "...unga arbetstagare måste vara delaktiga i att utforma, diskutera och utveckla politiken i arbetslivet. Vi måste skapa utrymme för unga ledare i våra fackföreningar och se till att unga arbetstagare och deras frågor finns med på den fackliga dagordningen."

Förslaget följdes av kraftfulla inlägg från unga arbetstagare och fackföreningsledare som uttryckte sitt stöd för detta initiativ.

"Med en betydande ökning av det fackliga intresset bland unga människor har fackföreningarna ett gyllene tillfälle att öka sin styrka och hävstångseffekt, särskilt inom nya arbetsområden. Vi behöver fler organiseringsinitiativ som riktar sig till ungdomar, men vi måste också se till att fackföreningarna har infört strukturer och policyer som tar hänsyn till unga arbetstagares intressen och behov. Vi måste investera i dem nu för att säkra vår framtid", avslutade Marta Ochoa, UNI:s ungdomsdirektör.

Fler nyheter