Nedräkning till kongressen - Att resa sig tillsammans för att stärka vår globala rörelse

Fackföreningsledare från alla kontinenter samlas i Philadelphia, USA, för UNI Global Unionssjätte världskongress den 27-30 augusti 2023.

Under temat "Rising Together" kommer fackliga ledare som representerar cirka 20 miljoner arbetstagare att fastställa UNI:s kurs för de kommande fyra åren och välja ledningen för den globala fackföreningen.

UNI:s uppdrag är att skapa makt för arbetande människor genom starka fackföreningar och effektiva kollektiva förhandlingar. Kongressen är ett tillfälle att fördjupa vårt gemensamma engagemang för att öka antalet fackföreningar och öka fackföreningarnas inflytande över den globala ekonomin.

UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman sade:

"Vår kongress syftar till att inge hopp, ge näring åt solidaritet och väcka handling bland fackföreningar runt om i världen. Vi är glada över att resa oss tillsammans i Philadelphia, en stolt fackföreningsstad, för att staka ut en väg som kommer att förbättra arbetstagarnas liv över hela världen."

Kongressens dagordning lovar att ha elektrifierande talare och att utforska fackliga segrar från alla UNI:s sektorer. Det fyra dagar långa programmet kommer också att ta upp några av de viktigaste frågorna som fackföreningarna står inför idag, bland annat: organisering och kollektivförhandlingar, en global ekonomi för alla, mänskliga rättigheter, demokrati och rasrättvisa, hälsa och säkerhet samt klimatkrisen.

Kongressens webbplats är nu öppen och anmälan är öppen. Deltagarna rekommenderas starkt att registrera sig så snart som möjligt och kontrollera sina visumkrav i god tid för att kunna resa in i USA. Webbplatsen kommer regelbundet att uppdateras med mer information och detaljer om kongressen under tiden fram till augusti.

Fler nyheter