x Help us stop Amazon's grueling working conditions in India!

Föregående vecka framförde UNI Global Unions generalsekreterare Christy Hoffman, tillsammans med ledare för åtta andra fackliga organisationer,  budskapet att fackföreningarna förblir relevanta och starka till deltagarna i Världsekonomiforumet i Davos.

Temat för forumet var “Globalisering 4.0”, och UNIs centrala budskap var att en globalisering 4.0 måste åtföljas av ett förstärkt socialt kontrakt; ett “Socialt kontrakt 4.0”, för att den skall fungera för arbetstagarna och för demokratin. Davosmötet sammanföll med publiceringen av en rapport från ILOs kommission om arbetets framtid i vilken man också efterlyste ett förstärkt socialt kontrakt för att tackla problemställningar i den nya arbetsvärlden.

För fackföreningarna är anständiga löner, allmänna socialförsäkringar, garanterade grundläggande rättigheter för alla arbetstagare, oavsett arbetsform, rätt till ständig fortbildning, förstärkta kollektiva förhandlingar och ansvarsskyldighet för företagen centrala element i ett sådant socialt kontrakt.

I sin årliga rapport om globala risker skrev Världsekonomiforumet att multilaterala internationella institutioner hotades av de nationalistiska och populistiska regeringar som fått fotfäste i Europa och USA. Detta upprepades under många sessioner. Men, såsom Hoffman svarade på en fråga av Richard Quest på CNN; “Så länge lönernas andel av de totala inkomsterna fortsätter att minska, hotas alla våra demokratiska institutioner”. Till Larry Elliott på tidningen The Guardian sade Hoffman att “arbetstagarna anser att globaliseringen enbart gynnar eliten, att Davos är för eliten. Om vi vill ha en globaliserad ekonomi, kan det inte enbart vara för att gynna företagen.”

De senaste åren har ökande klyftor varit ett centralt tema under Världsekonomiforumet i Davos. Så också detta år. Hoffman sade i intervjun med The Guardian att man trots alla fina ord inte hade fått se mycket verkstad; “Det finns ingen vilja till uppoffringar. Men vi behöver en omfördelning.” Hoffman underströk att det inte gick att minska klyftorna utan förstärkta kollektiva förhandlingar, kopplade till en ny politik för att beskatta förmögenhet. I en intervju med Der Spiegel sade Hoffman, “Vi kan se att digitaliseringen blåser upp förmögenheten för människor som Amazongrundaren Jeff Bezos till enorma nivåer, samtidigt som vi inte har haft någon reallönetillväxt i Västeuropa år 2017.”

I hennes intervjuer med massmedier i Davos underströk Hoffman att det krävdes förhandlingar för att garantera en rättvis omställning till den nya arbetsvärlden. “Vi kan förhandla om införandet av ny teknik, om orealistiska arbetsscheman som genomförs med hjälp av digital teknik, om överdriven övervakning, och mycket annat. Om arbetstagarna inte har något inflytande, kommer de att göra motstånd mot ny teknik. Vi är inte rädda för ny teknik, men den måste införas i en atmosfär som präglas av trygghet och rättvisa. Kollektiva förhandlingar är centrala i ett åtgärdspaket.”

Kompetensutveckling var ett annat centralt ämne i Davos. Företagsledare i alla industrier uttryckte sitt engagemang för kompetensutveckling i digital teknik hos sina företags anställda. Det fanns en allmän optimism om att arbetstillfällen inte skulle försvinna i framtiden, utan att det skulle genereras ett nettotillskott av nya arbetstillfällen. Samtidigt var man medveten om att en del arbetstagare skulle förlora sina jobb under omställningen. För att kunna erbjuda dem en rättvis omställning till ny sysselsättning måste det offentliga träda in, i bästa fall via ett nytt trepartssystem, sade Hoffman under ett av sina framträdanden under Davosforumet, i vilket också ILOs generaldirektör Guy Ryder deltog.

IFS’ generalsekreterare Sharan Burrow sammanfattade Davosevenemanget för gruppen av fackliga ledare när hon tweetade att företagsledarna kunde indelas it två läger, de som ville samarbeta med fackföreningarna för att ändra spelreglerna, rädda planeten och minska klyftorna med hjälp av ett nytt socialt kontrakt, och de som endast brydde sig om profit och struntade i människor. Hoffman upprepade att UNI ämnade fortsätta sitt arbete med företag som tog ansvar för sina anställda, till exempel UniCredit, med vilket UNI föregående vecka hade tecknat ett globalt ramavtal, och att ställa de som inte gjorde det, som till exempel Amazon, till ansvar.

För ytterligare press- och medjeklipp med UNIs generalsekreterare, se följande länk: https://rlsd.co/p/l_FBOQ

Business and Human Rights

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asia & Pacific

UNI Europa