Fackföreningar på Google bildar en global allians: “Tillsammans kommer vi att ändra Alphabet

25.01.21

Fackföreningar på Google bildar en global allians: “Tillsammans kommer vi att ändra Alphabet

 

 

Meddelar Alphabets anställda att en ny global facklig allians har bildats i syfte att bygga ett mer etiskt och ansvarigt företag.

Alpha Global, som alliansen heter som ett erkännande av Googles moderbolag Alphabet, bildades i samarbete med UNI Global Union, den globala fackliga federationen som representerar 20 miljoner anställda från flera sektorer inom tjänsteekonomin, inklusive de inom informations- och kommunikationsteknik och tjänster (ICTS). Alliansen omfattar fackföreningar från 10 länder, inklusive Tyskland, Schweiz, Sverige och Storbritannien.

I ett gemensamt uttalande för att tillkännage alliansens bildande sägs att “[Google]  är en arbetsplats dit många arbetstagare söker sig för att förbättra världen – och göra den mer demokratisk – bara för att sedan konstatera att Alphabet undertrycker yttrandefrihet och slår ner på fackliga organiseringsinitiativ samtidigt som man konsoliderar företagets monopolistiska makt”.

För att få företaget att leva upp till sina uttalade ideal, åtar sig fackföreningarna i Alpha Global att:

  • skapa en gemensam strategi och stötta varandras krav samt våra kollektiva mål
  • arbeta sida vid sida för att bilda lokala fack som återspeglar de anställdas värderingar och intressen
  • kämpa för rättigheter för Alphabets egna anställda samt visstidsanställda, leverantörer och kontraktsanställda och
  • uppmana andra fackföreningar att gå med i vår kamp och stötta vår rörelse för Alphabets anställda och alla techanställda.

 

Alliansen säger att ”företaget har länge glömt sitt ursprungliga motto ”Don’t be evil”, men det har inte vi. Tillsammans kommer vi att ställa Alphabet tills svars. Tillsammans kommer vi att förändra Alphabet”.

 Globala fackliga allianser gör att arbetstagare i flera länder kan verka för gemensamma mål och höja standarden i ett företags hela verksamhet. UNIs globala allians på Amazon har till exempel gått i spetsen för internationella åtgärder kring gemensamma krav. Allianser på företag inom ICTS som Orange och Telefónica bidrar till att fastställa och genomdriva globala principer som bland annat respekt för arbetsrättigheter.   

­– Problemen på Alphabet – skapade av Alphabet – begränsas inte till ett enskilt land, och måste därför tas upp på global nivå. Rörelsen lanserades av techanställda på Google och därutöver och inspirerar andra. De spänner sina kollektiva muskler för att inte bara förbättra sina anställningsvillkor men även för att ta itu med sociala frågor som orsakas av ökad maktkoncentration, säger Christy Hoffman, UNIs generalsekreterare.

Fackföreningarna säger att internationella åtgärder är särskilt viktigt nu när företaget tar hårdare tag mot kritik och har hyrt in konsulter för att “undvika facket” och slagit ner mot organiseringsinitiativ i bland annat Zürich i Schweiz.

UNI Global Union representerar 20 miljoner kompetens- och tjänsteanställda i 150 länder—varav 3 miljoner inom ICTS-sektorn.

 

  

 

 

ICT & Related Services

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asia & Pacific

UNI Europa