UNI KVINNOR PLANERAR FÖR PHILADELPHIA

UNI Global Unionens världskvinnokommitté sammanträdde i Madrid den 27 och 28 mars med nästan 40 deltagare från 19 länder som representerade alla UNI:s sektorer. Det är sista gången som kvinnorna träffas innan kvinnornas världskonferens i Philadelphia den 25 och 26 augusti 2023.

Fackföreningsmedlemmarna samlades för att fokusera på de strategiska prioriteringarna för UNI:s kommande fyraåriga kongressperiod. Det handlar bland annat om att fortsätta, bibehålla och öka 40-procentsregeln för kvinnors deltagande och representation i UNI:s strukturer, kampanja för ratificering av ILO:s konvention 190 mot våld och trakasserier och främjande av mentorprogrammet.

Kvinnogruppen håller på att sammanställa ett antal motioner som ska röstas om på konferensen, bland annat: ett genusperspektiv på hälsa och säkerhet, öka kvinnors deltagande i fackföreningar, åtgärder för att stoppa våld och trakasserier mot kvinnor, kämpa för anständigt arbete, inklusive lika lön för lika arbete och tillgång till livslångt lärande, samt bygga upp unga kvinnors kapacitet i fackföreningsrörelsen.

Veronica Fernandez Mendez, chef för jämställdhetsfrågor på UNI, säger:

"Vi har utvecklat en ambitiös plan för de kommande fyra åren, och när vi nu närmar oss vår konferens i augusti ser vi fram emot att arbeta tillsammans med hundratals av våra systrar i olika sektorer och världsdelar för att färdigställa våra förslag som ska göra det möjligt för oss att förbättra arbetsvillkoren för kvinnor runt om i världen."

Fler nyheter