Stå upp tillsammans för HBTQI-arbetare

UNI:s världskongress skapade förutsättningar för ytterligare möten och träffar mellan medlemsförbund från 109 länder runt om i världen för att diskutera frågor och dela med sig av bästa praxis i sina fackföreningar och över hela världen.

I detta sammanhang träffades medlemmar och allierade i UNIs HBTI+-nätverk som deltog i UNIs världskongress för att dela med sig av pågående initiativ i sina egna fackföreningar som syftar till att öka mångfald och inkludering samt skydda HBTI+-arbetares rättigheter.

"Genom möten i vårt UNI HBTI+-nätverk som detta har vi kunnat belysa olika frågor som påverkar våra HBTI+-anställda, t.ex. de olika former av diskriminering som förekommer i arbetslivet. Det har också gett oss möjlighet att skapa utrymmen för att lära, utbilda och förespråka frågor om sexuell läggning och könsidentitet och hur vi som fackföreningar bäst kan skydda alla våra arbetstagare", säger Veronica Fernandez Mendez, chef för UNI Lika möjligheter.

Sedan 2018 har UNI Global Union arbetat genom sin avdelning UNI Equal Opportunities för att belysa vikten av mer inkluderande arbetsplatser och fackföreningar genom kampanjer och aktiviteter som skapandet av UNI LGBTI+ nätverket, UNI LGBTI+ Survey, UNI Guide to LGBTI+; samt fokus på behovet av att genomföra policyer inom fackföreningar och i kollektivförhandlingar som skyddar HBTI+ arbetare från alla former av diskriminering, våld och trakasserier.

Fler nyheter