Femte forumet för UNI Americas New World of Work (Nya arbetsvärlden)

14.07.22

Femte forumet för UNI Americas New World of Work (Nya arbetsvärlden)

Fortaleza, Brasilien, var värd för UNI Americas femte forum om den nya arbetsvärlden den 27 juni, där fackliga ledare från den amerikanska kontinenten träffades för att diskutera framtidens arbete och dess inverkan på arbetstagares rättigheter och fackföreningsrörelsen, särskilt inom handel och industri. I centrum för uppmärksamheten stod fenomenet "plattformisering" av arbeten, som, även om det inte är exklusivt för regionen, har haft en stark inverkan på de osäkra arbetsvillkoren.

Camila Lara från Union of Platform Workers i Uruguay, som är ansluten till UNI Global Union genom FUECYS, sade: "Konsumenten måste verkligen förstå vad som ligger bakom dessa tillämpningar, vi måste visa plattformarnas verklighet, inte bara för arbetstagarna utan för samhället i stort. Dessutom måste vi söka mer kollektiva strategier på regional nivå eftersom vi har samma mål och utmaningar. Vi tror på en global organisation när det gäller den här frågan."

Adam Obenauer, en fackföreningsmedlem från RWDSU i USA, gav en detaljerad beskrivning av de oerhörda fackföreningsfientliga metoderna och de brutala arbetsförhållandena på Amazon. Obenauer beskrev den ständiga respektlösheten och de dagliga farorna för arbetstagarna som "dystopiska" och berättade om exempel efter exempel på hotelser och olagliga repressalier mot fackliga aktivister som kämpar för värdighet i sina dagliga liv.

Fackföreningsmedlemmen inspirerade dock också deltagarna genom att lyfta fram den uthållighet, enighet och det hopp som finns hos de anställda på Amazon i hela USA, som mot alla förväntningar och hot fortsätter att kämpa. "Arbetarna förenar sig över hela landet, eftersom denna kamp är en, var den än är."

Evenemanget avslutades med att ledare från flera länder lovade stöd och solidaritet med kampen för att försvara arbetstagarnas rättigheter i länderna i regionen. Guillermo Bianchi från FAECYS, Argentina, sade: "Som vi har sagt länge ska vi bygga upp ett arbetarsamhälle. Vi måste omvandla våra kampmekanismer till verkliga förändringsagenter".

Brasilien

UNI Americas