Dreams och Cirsa i Peru avskedar hela SUTECA:s fackliga ledning.

22.07.22

Dreams och Cirsa i Peru avskedar hela SUTECA:s fackliga ledning.

Så snart fackföreningsbildningen blev officiell avskedade båda företagen godtyckligt hela SUTECA:s styrelse på ett olagligt sätt, eftersom de är fackligt skyddade.

Den 19 juli lämnade Sindicato Único de Trabajadores de Entretenimiento, Casinos y Afines, SUTECA, officiellt in sin registreringsansökan till det peruanska arbetsmarknadsministeriet, vilket innebär ett stort steg framåt för arbetstagarna i sektorn när det gäller organisation och arbetsrättigheter, eftersom det är den första fackföreningen som samlar dem.

Dagen därpå sparkade Cirsa, ett spanskt spel- och fritidsföretag, och Dreams, ett chilenskt företag, de nio medlemmarna i fackföreningens styrelse. Avskedandet skedde trots att Cirsa muntligen åtagit sig att respektera rätten att bilda fackföreningar och gå med i en facklig organisation, grundläggande rättigheter som proklameras i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

"Detta sätt att agera från ledningen för Casino Miami Cirsa och Dreams innan fackföreningens verksamhet hade inletts hindrar det som borde vara en helt normal situation i dynamiken mellan företaget och facket, som borde bygga på att man alltid agerar i god tro", förklarade Henry Olivera, regionchef för UNI Americas Juegos de Azar.

"Multinationella företag måste respektera arbetstagarnas fackliga rättigheter i alla länder där de är verksamma. Vi uttrycker vårt obehag och vår oro över den här situationen, men vi kommer inte att stå stilla och vara tysta inför dessa antifackliga metoder. Vi kräver att de uppsagda kollegerna återanställs", sade han.

I dag fördömer facket, UNI och fackliga organisationer inom spelbranschen runt om i världen de repressiva åtgärderna mot fackligt organiserade arbetstagare och kräver att de nio uppsagda kollegorna återanställs.

UNI Americas skickade ett brev till arbetsmarknadsministeriet. Se brevet här.