Första året av investerarinitiativet för att förändra långtidsvården lägger grunden för förändring

09.06.22

Första året av investerarinitiativet för att förändra långtidsvården lägger grunden för förändring

Ett år efter att ha lanserat en innovativ kampanj för att förbättra arbetsvillkoren och vårdkvaliteten på vårdhem gör Investor Initiative for Responsible Care (IIRC) en inventering av de framsteg som gjorts sedan starten i mars 2021 och ser fram emot kommande reformer.

I en uppdatering till initiativets undertecknande investerare - som nu är 133 stycken och har 3,8 biljoner US-dollar i förvaltat kapital - konstaterar initiativets fyra grundande medlemmar, tillsammans med UNI Global Union, initiativets samordnare, att det har skett ett betydande engagemang kring ett antal standardhöjande reformer inom långtidsvårdssektorn. De grundande undertecknarna är BMO Global Asset Management, en del av Columbia Threadneedle Investments, Ethos Foundation, PIRC och Sycomore Asset Management.

När IIRC startade utfärdade det gemensamma förväntningar för investerade företag som skulle ta itu med långvariga problem i branschen som förvärrades av pandemin, bland annat: adekvat personalstyrka, utökade kollektiva förhandlingar och facklig representation, förbättrad hälsa och säkerhet, löner som går att leva på och förbättrad vårdkvalitet.

Hittills har initiativet lyft fram dessa förväntningar på lednings- eller styrelseplan med sju av världens största leverantörer av långtidsvård, nämligen Chartwell, Fresenius, Humana, Korian, LNA Santé, Orpea och Sienna Senior Living. IIRC har också börjat samarbeta med de fastighetsinvesteringsbolag (REIT) som har en betydande närvaro inom vårdhemssektorn, t.ex. Welltower, Ventas och Vonovia.

Dessutom har initiativets undertecknare drivit på för att få styrelsen att ta ansvar genom aktieägarresolutioner på Chartwell i Kanada. Tillsammans med det franska forumet för ansvarsfulla investeringar (FIR) har initiativtagarna hållit ett informationsmöte med cirka 50 investerare för att diskutera lösningar på krisen inom långtidsvården.

"På ett kort år har det här initiativet skapat en solid grund för ansvarsfulla investerare att ta itu med de djupt rotade och farliga problem som plågar branschen", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "Men det är tydligt att mer måste göras, och det kommer att krävas ett uthålligt massivt tillvägagångssätt med flera intressenter få dessa arbetsgivare och REITs att leva upp till initiativets förväntningar - att sätta människoliv och människor i centrum för långtidsvården."