Att ignorera klimatförändringen är inget alternativ - strategier för fackliga åtgärder

31.08.22

Att ignorera klimatförändringen är inget alternativ - strategier för fackliga åtgärder

I takt med att klimatförändringens katastrofala effekter blir kännbara över hela världen kommer antalet extrema väderhändelser utan tvekan att öka, vilket i allt större utsträckning kommer att påverka arbetsförhållanden, hälsa, grödor och handel, sade professor Julia Steinberger, expert på klimatförändringens samhällsutmaningar, i en presentation på UNI Global Union den 22 augusti.

Steinberger, som är en av huvudförfattarna till den sjätte mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), besökte UNI för att ge personalen en större förståelse för klimatkrisen och belysa hur fackföreningarna kan bidra till att undvika en katastrof.

I klimatavtalet från Paris förband sig länderna att minska koldioxidutsläppen för att begränsa temperaturökningen med 1,5 eller 2 grader Celsius, men det finns i stort sett ingen regering i världen som håller sig till dessa åtaganden, sade Steinberger, och tillade att vi för närvarande befinner oss på en bana som leder till en temperaturökning på 3,2 grader.

Dessutom kommer klimatpåverkan på den biologiska mångfalden att vara förödande. Vi befinner oss redan mitt i ett sjätte massutdöende, sade Steinberger. Med en ökning med 3,2 grader riskerar vi dock att förlora en fjärdedel av alla ryggradsdjur (26 procent), 44 procent av växterna och hälften (49 procent) av alla insekter till år 2100. Utan insekter kan människan inte leva. "Det är svårt att föreställa sig hur åtta till tio miljarder människor kan överleva en sådan utdöende händelse", sade Steinberger.

Professor Julia Steinberger är expert på klimatförändringens samhällsutmaningar.

Professor Julia Steinberger @UNI Global Union

Det finns en direkt koppling mellan utsläpp och ojämlikhet, fortsätter Steinberger. Den översta procenten av inkomsttagarna står för 15 procent av de globala utsläppen, de översta tio procenten står för 48 procent av utsläppen och de 50 procent av inkomsttagarna som har de lägsta inkomsterna står för endast sju procent av utsläppen. Men det är troligt att människor i fattigare länder kommer att drabbas hårdare av klimathändelser, samtidigt som fattigare hushåll har svårare att vidta energibesparande åtgärder.

Fackföreningarna har en viktig roll att spela när det gäller att driva på regeringar för att de ska agera med politiska åtgärder som ett nytt grönt avtal, sade Steinberger. Offentliga tjänster, inkomstjämlikhet, demokrati och rättvis tillgång till el är avgörande för att möjliggöra en omvandling till ett välstånd med låga koldioxidutsläpp och låg energiförbrukning.

Tjänstesektorn kan också vara en kraftfull röst när det gäller att kräva en nollutsläppsomställning genom minskad energiförbrukning och en koldioxidfri försörjning.

Medan fossilbränsleindustrin alltid fokuserar på de arbetstillfällen som går förlorade när man försöker minska utsläppen, finns det ett stort antal arbetstillfällen som kan vinnas genom förnybar energi, sade Steinberger. Fackföreningarna kan utarbeta strategier för tillräcklighet, effektivitet, infrastruktur och förnybara energikällor - och investeringar och arbetstillfällen behövs för varje område.

Fackföreningar främjar dessutom en demokrati som inkluderar arbetstagarna, motarbetar privatiseringar och leder till en mer rättvis fördelning av välståndet, vilket allt minskar utsläppen.

Fackföreningarna kan också påverka genom att pressa sina pensionsfonder att avyttra från fossilbränsleindustrier och uppmana bankerna att investera hållbart och omdirigera finansiering för att hantera klimatförändringarna."

UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman sade:

"Det är en ära för oss att få en av världens ledande klimatexperter att förklara den globala uppvärmningens krassa verklighet. Vi kan inte sticka huvudet i sanden - att ignorera klimatförändringarna är inget alternativ om vi ska kunna trygga mänsklighetens framtid. Vi ser runt omkring oss hur torka, översvämningar, orkaner och andra extrema väderhändelser ökar, vilket påverkar arbetstagare och arbetsförhållanden och förvärrar ojämlikheten. Klimatförändringarna är en facklig fråga och vi måste spela vår roll för att leda insatserna för att hantera dem."