I Argentina har UNI:s medlemsorganisation La Bancaria ingått ett banbrytande avtal med Openbank, en 100 % digital bank. Genom avtalet erkänns Openbank-arbetarna som bankanställda och kommer nu att omfattas av bankernas kollektivavtal 18/75. Avtalet är också inriktat på att tillhandahålla fortlöpande utbildning för att främja den professionella utvecklingen av anställda i ett helt digitalt företag.

"Det här avtalet återspeglar båda parters engagemang för bankverksamhetens tillväxt, nya sätt att arbeta i den digitala världen och en gemensam omsorg om yrkesmässig utveckling och förbättring av arbetstagarnas livsvillkor", säger Sergio Palazzo, generalsekreterare för La Bancaria och ordförande för UNI Americas Finance.

Guillermo Maffeo, chef för UNI Americas Finance, tillade: "Avtalet mellan La Bancaria och en 100 procent digital bank som Openbank är ytterligare ett stort steg mot att erkänna statusen för bankanställda som arbetar i fintech-företag, och har varit en central del av vårt arbete i regionen."

Avtalet omfattar Openbanks anställda enligt villkoren i det branschkollektivavtal som gäller för alla banker i Argentina. Avtalet omfattar rätten till ledighet för adoption, pappaledighet och för offer för könsrelaterat våld och våld i hemmet. I avtalet fastställs också att ett extra belopp ska betalas ut till arbetstagarna för utgifter för barnkamrar, liksom för andelen av vinsterna från bankerna i det argentinska finanssystemet och förlängd semester.

"Det är ett modernt avtal som syftar till hållbar och stabil sysselsättning. Avtalet är framtidsinriktat och betonar integration, mångfald mellan könen och respekt för miljön", betonade han.

"Vi är entusiastiska över att dessa avtal kommer att säkerställa att alla Fintech-anställda omfattas av kollektivavtal och att deras rättigheter respekteras som bankanställda", avslutade han.

Nyheter

Ekonomi