Handelsanställda reser sig! UNI Commerce håller världskonferens i Atlanta

06.12.22

Handelsanställda reser sig! UNI Commerce håller världskonferens i Atlanta

Hundratals fackliga aktivister och ledare från över 30 länder samlades i Atlanta den 6-9 december för att ta fram en global handlingsplan om hur man kan öka arbetstagarnas makt inom handelsindustrin.

UNI:s globala konferens för handelssektorn, med temat "Handelsanställda reser sig! En global rörelse för vår tid", tog upp de viktigaste frågorna som handelsanställda i hela världen står inför:

- Att bygga upp facklig makt bland annat genom att stärka globala avtal, bekämpa otrygga anställningsförhållanden och förbättra den sociala dialogen;

- Förbättra hälsa och säkerhet inom handeln, inklusive att stoppa våld mot arbetstagare;

- Krav på att e-handeln ska vara kommersiell för att garantera att e-handelsanställda omfattas av samma arbetsrättigheter som andra arbetstagare inom sektorn;

- Definiera framtiden för detaljhandeln och en rättvis övergång för att se till att digitaliseringen och andra förändringar inom sektorn är hållbara för arbetstagarna och för planeten;

- Skapa ansvarsfulla värden och leveranskedjor genom att samarbeta med arbetsgivare för att driva på för att uppnå en hållbar utveckling och en noggrannhet i fråga om mänskliga rättigheter.

"Pandemin förändrade handeln på så många sätt. Den visade hur viktigt det är med personal inom livsmedelshandeln. Den satte fart på en redan växande e-handelssektor. Den bidrog till att skapa en livskostnadskris som drabbar detaljhandeln, och den förvärrade våldet mot butiksanställda", säger Mathias Bolton, chef för UNI Commerce. "Mer än något annat visade den hur viktiga fackföreningarna är, inte bara när det gäller att driva på för säkrare jobb och anständiga löner utan också för en mer hållbar och rättvis sektor."

"Vår bransch står vid ett vägskäl, och vi är glada över att ha så många röster från hela världen med oss i Atlanta för att lägga fram en handlingsplan som är anpassad till detta ögonblick."

UNI Commerce håller sin globala konferens vart fjärde år. För mer information om konferensen, klicka här.

Nyheter

Handel