Avtalet omfattar de 3793 anställda vid Old Mutual som är medlemmar i Sasbo och löper under de kommande fem åren.

Efter en lång kamp har UNI Global Unionens finansförbund Sasbo slutit ett avtal med försäkringsjätten Old Mutual, vilket innebär att Sasbos medlemmar kommer att företrädas direkt vid förhandlingsbordet.

Trots att ett tidigare avtal undertecknades 2017 som gav Sasbo begränsade rättigheter, var Sasbo utesluten från alla kollektivavtalsförhandlingar på företaget.

Efter att ha uppnått det nödvändiga medlemsantalet för att kunna delta i det centrala forumet för engagemang och i affärsenhetsforumet innebär det nya avtalet att Sasbo-medlemmarna på Old Mutual äntligen kan ha en kollektiv röst på företaget för att förhandla om villkor och bestämmelser.

"Det här har varit på gång länge, men vi är glada över att äntligen kunna ta vår rättmätiga och efterlängtade plats vid förhandlingsbordet och kämpa för ett anständigt avtal för våra medlemmar på Old Mutual", säger Joe Kokela, generalsekreterare i Sasbo.

Det nya avtalet garanterar att Sasbo nu effektivt kan skydda rättigheterna, företräda intressena och inleda kollektiva förhandlingar för Sasbo-medlemmarnas räkning på Old Mutual.

Facket är dock fortfarande uteslutet från att förhandla om löneökningar tills det når upp till 25 procent av den kollektiva förhandlingsenheten.

Keith Jacobs, regionsekreterare för UNI Africa , sade: "Det här är ett viktigt genombrott - att ha en plats vid bordet innebär att Sasbo kan kämpa effektivt för anständigt arbete och värdighet på jobbet för tusentals arbetstagare i Sydafrika."

"UNI Africa stöder Sasbo fullt ut i dess kamp för att se till att arbetarna på Old Mutual får det erkännande, de rättigheter och förmåner de förtjänar."

Old Mutual är ett investerings-, spar- och försäkringsbolag som är verksamt i 14 länder i Afrika och Asien och har över 30 000 anställda.

Nyheter

Ekonomi

UNI Africa