Stå tillsammans på den internationella ungdomsdagen för att bygga starka fackföreningar för en ljusare framtid

11.08.22

Stå tillsammans på den internationella ungdomsdagen för att bygga starka fackföreningar för en ljusare framtid

Unga arbetstagare över hela världen står upp tillsammans med sina fackföreningar för att kämpa för bättre villkor.

På internationella ungdomsdagen står UNI Global Union på samma sida som det växande antalet unga arbetstagare över hela världen som organiserar sig för bättre och värdigare villkor, en röst på jobbet, löner som går att leva på och meningsfullt arbete.

UNI Youth stöder dessa insatser genom utbildning och mentorprogram runt om i världen.

"Att vara arbetstagare innebär att vara stolt över sitt arbete, men också att inse att när vi organiserar oss kan vi förbättra våra arbetsvillkor och kämpa för bättre löner", säger Paul Briey från FO i Frankrike.

Covid-19 drabbade unga arbetstagare särskilt hårt.

Enligt OECD har krisen lett till att ungdomsarbetslösheten ökat - den är dubbelt så hög för unga arbetstagare som för befolkningen i allmänhet.

Men i takt med att arbetsvillkoren försämras ökar stödet för fackföreningar.

"När man är medlem i ett fackförbund kan man vända sig till dem när man behöver stöd eller hjälp", säger Johanna Jonsdottir från SSF Island.

I dag, på den internationella ungdomsdagen, ansluter vi oss till kravet på bättre arbetsvillkor, facklig representation och starka fackföreningar för unga arbetstagare över hela världen.

Det är dags att driva på och bygga upp facklig styrka och kollektiva förhandlingar för alla arbetstagare.

Ungdom

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asien och Stillahavsområdet

UNI Europa