Tusentals anställda vid Mexikos största telekombolag, Telmex, har gått ut i strejk för första gången på nästan 40 år efter att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal brutit samman.

Medlemmar i UNI Global Union Union of Telephone Operators of the Mexican Republic, STRM, strejkar i en tvist om löner, överträdelser av kollektivavtalet och underlåtenhet att öppna cirka 2 000 lediga tjänster.

I ett uttalande till medlemmarna den 21 juli 2022 sade STRM, som representerar cirka 60 000 Telmex-anställda, följande:

"I dag har det visat sig att oflexibla, oförsonliga ståndpunkter och bristande vilja inte är den rätta vägen för en god utveckling av arbetsgivarrelationerna, eftersom det är uppenbart att STRM under tre år har visat företaget och arbetsmyndigheten politisk vilja att lösa denna förhandling på bästa möjliga sätt. Men eftersom motparten (Telmex) inte har visat en liknande vilja har de inte lämnat facket något annat alternativ än att besluta att ta till strejk."

Efter att strejken tillkännagavs gick både facket och Telmex med på en medlingsprocess genom arbetsmarknadsministeriet, under vilken de förväntas nå en lösning inom 20 dagar efter det första mötet, som äger rum den 25 juli. För att hjälpa till har en teknisk kommitté inrättats med uppdrag att analysera de ekonomiska kostnaderna och de försäkringstekniska beräkningarna av parternas olika förslag för att lösa arbetsskulderna, pensionssystemet för nyanställda och rekryteringen av 1 942 ytterligare arbetstagare.

Tidigare i juni sköts strejken upp och båda parter kom överens om att revidera avtalet, som innebar en löneökning på 4,5 procent för aktiva och pensionerade arbetstagare. Facket kräver dock en löneökning på 7,5 procent för att matcha inflationen i Mexiko.

Enligt facket lovade Telmex, som kontrolleras av familjen till magnaten Carlos Slim, för tre år sedan att erbjuda nästan 2 000 lediga platser i hela Mexiko, men har ännu inte uppfyllt sina åtaganden. Detta har lett till att företaget arbetar med färre anställda än vad som krävs. Facket kräver också större investeringar för att täcka operativa och administrativa behov.

STRM anklagar också Telmex för att lägga ut en del av de utlovade lediga tjänsterna på kontraktsföretag, vilket innebär att arbetstagarna inte omfattas av kollektivavtalet och att facket försvagas.

UNI Americas regionala sekreterare, Marcio Monzane, sade: 

"Vi står på arbetarnas sida på Telmex och vårt medlemsföretag STRM när de strejkar för att försvara sitt kollektivavtal, skapa bra fackliga jobb och för en löneökning i linje med inflationen. Vi uppmanar Telmex att inleda en dialog med facket så snart som möjligt och lyssna på fackets krav."

Telmex är en del av Slims America Movil, som använder varumärket Claro i resten av Latinamerika. America Movil är ett mexikanskt företag och det största telekommunikationsföretaget i regionen.

 

IKT och relaterade tjänster

Mexiko

UNI Americas