UNI Americas handlingsplan för omsorg: Att bryta igenom i dag för en bättre framtid inom sektorn

28.06.22

UNI Americas handlingsplan för omsorg: Att bryta igenom i dag för en bättre framtid inom sektorn

Konferensen för UNI Americas vårdsektor samlade fackföreningar från hela regionen för att utarbeta en handlingsplan för att främja facklig tillväxt och bekämpa nyliberalismen inom sektorn. Mötet, som hölls den 27 juni i Fortaleza, innehöll presentationer av Miguel Zubieta, global ordförande för UNI Care, Christy Hoffman, UNI Global Unionens generalsekreterare, Adrian Durtschi, avdelningschef för UNI Care, Marcio Monzane, regional sekreterare för UNI Americas och Alan Sable, direktör för UNI Care Americas.

Miguel Zubieta sade: "Konferensen bekräftar att vår sektor gör ständiga framsteg i sin strävan efter det permanenta målet att bygga upp kraftfulla fackföreningar som har förmågan att förbättra livet för de kvinnor och män som vi företräder."

"Vad vi vill är att regeringarna ska utforma en offentlig politik för arbetstagarna, stärka arbetarrörelsen, våra organisationer och framför allt kämpa mot usla arbetsvillkor och fattigdomslöner. UNI, som en global organisation och som representerar fackföreningar på amerikansk nivå, kan vara arbetarnas röst i internationella organisationer."

Juliana Machado från Federación Paulista de Trabajadores de la Salud y de Sinsaúde Campinas y Región sade: "UNI skapar en dialog mellan länder och ekonomiska sektorer, särskilt inom vården. Situationen i andra länder påverkar också vår situation. Tillsammans kan vi ta upp frågan om det utländska kapitalets förhållande till arbetstagarnas rättigheter och försöka anpassa de mest bestämda åtgärderna mellan länderna."

Vid mötet utarbetades strategier för hur man ska kunna bryta igenom för att öka medlemsantalet och den fackliga styrkan inom multinationella företag och hur man ska hjälpa anställda inom långtidsvården i Amerika att organisera sig. Fackföreningarna i rummet diskuterade också att bygga upp nationell sektorsmakt för att försvara och stärka hälsovårdssystemen och fackföreningarnas roll för att skydda vårdpersonalens psykiska hälsa.

De fackliga aktivisterna inom vårdsektorn utbytte också bästa praxis för kampanjer som pressar regeringarna att finansiera och upprätthålla sociala trygghetssystem och samtidigt garantera löner som går att leva på och anständiga arbetsvillkor.

"Att bryta igenom inom vården förbättrar inte bara villkoren för miljontals arbetstagare globalt", säger Adrian Durtschi från UNI Global Unions vårdsektor, "det kommer att lämna ett arv som nästa generation arbetstagare kan bygga vidare på. Behovet av vårdpersonal kommer att öka kraftigt under de kommande decennierna, så vi måste ha avtal nu som förbättrar arbetsvillkoren, gör slut på osäkra kontrakt och kämpar mot auktoritära regeringar som vill ta ifrån arbetande människor deras rättigheter."

Nyheter

Vård

UNI Americas