UNI kräver att avskedade marockanska callcenteraktivister återanställs

03.06.22

UNI kräver att avskedade marockanska callcenteraktivister återanställs

Det marockanska fackförbundet UMT (Union marocaine du travail) slår tillbaka efter att arbetsgivaren Business Casablanca 2S, som är ett dotterbolag till det italienska offshoringföretaget Comdata Group, sparkade sju UMT-delegater efter en strejk i april.

UMT har kontaktat Marockos nationella kontaktpunkt vid OECD för att be den att ingripa mot företagets uppenbara kränkningar av föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar, och facket uppmanar också till internationell solidaritet till stöd för dessa arbetstagare.

UMT, som representerar majoriteten av de 1 400 arbetstagarna på Business Casablanca 2S, har upprepade gånger försökt föra en dialog med företaget om de anställdas minskade köpkraft. Fackföreningen menar att företaget var ovilligt att ta upp problemen med stagnerande löner och brant inflation. Eftersom det inte fanns några andra vägar att föra fram sina krav till företaget gick arbetstagarna ut i strejk den 21 april.

"De anställda är fast beslutna att kämpa för att förbättra sina levnads- och arbetsvillkor och för att fördöma otryggheten på callcentren", skriver facket i sitt upprop.

Strejker är en grundlagsskyddad rättighet i landet, och rätten till facklig representation och kollektiva förhandlingar är inskriven i OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Trots detta skydd avskedade företaget UMT:s delegater och representanter kort efter strejken. Företaget blockerade deras löner och väckte åtal mot dem på grund av deras fackliga aktivitet. Ledarna arresterades till och med felaktigt på grund av dessa anklagelser.

"Dessa uppsägningar är en tydlig antifacklig handling från Comdata och dess dotterbolag. Vi anser att det inte kan finnas något annat skäl till att dessa arbetstagare avskedas än repressalier för legitima fackliga aktioner. Vi uppmanar Comdata och deras franska kunder som använder marockansk arbetskraft och den marockanska nationella centralbanken att se till att dessa fackliga företrädare för UMT återanställs", säger Keith Jacobs, regionsekreterare för UNI Africa.

UNI Global Unionen kräver att de sju arbetstagarna omedelbart återanställs och att de får sina löner för de perioder då de felaktigt arresterades.

Business Casablanca 2S:s moderbolag Comdata har 7 000 anställda i Marocko och är en av de fem största operatörerna inom sektorn i landet.

Nyheter

IKT och relaterade tjänster

UNI Africa