UNI:s stöd till ukrainska flyktingar fortsätter med hjälplinjen

12.04.22

UNI:s stöd till ukrainska flyktingar fortsätter med hjälplinjen

En ny hjälptelefon för ukrainska flyktingar, som stöds av UNI Global Union, har startat och ger råd till personer som söker arbete i Polen.

Hjälplinjen, som startade i början av april, är en del av ett stödprogram kallat "Unions Help Refugees" som inrättats av UNI:s centraleuropeiska organisationscentrum COZZ i Warszawa i samarbete med UNI:s medlemsförbund i Polen.

Mer än 2,5 miljoner flyktingar, främst kvinnor och barn, har flytt till Polen sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes i februari. Vissa flyktingar fortsätter till andra länder, men de flesta stannar kvar och är angelägna om att hitta arbete. Det är dock inte lätt. Nadia Oleszczuk, programsamordnare och ordförande för ungdomsavdelningen i UNI:s polska vårdanslutningsorganisation OPZZ KP, säger:

"För närvarande får många kvinnor från Ukraina inget kontrakt när de börjar arbeta i Polen och de får inte ens lön under en provperiod. De behöver hjälp av någon som kan det polska språket väl, som känner till grundläggande arbetsrättsliga regler och som kan hjälpa dem att förhandla med arbetsgivaren."

COZZ har rekryterat ett team med ukrainska och rysktalande personer som har fått utbildning om flyktingars rättsliga status, registrering och anställning i Polen. Hjälplinjen syftar till att förhindra exploatering av flyktingar genom att erbjuda vägledning till människor om vad de kan förvänta sig när det gäller ett rättvist kontrakt och ge stöd till dem som vill förhandla om sina arbetsvillkor eller inte känner sig trygga på arbetsplatsen, bland andra råd.

COZZ-chefen Rafal Tomasiak tillade:

"Det finns många hinder för att få arbete, inte minst att lära sig polska och vänja sig vid en ny miljö. Främst söker flyktingar ett jobb som inte kräver språkkunskaper eller komplexa färdigheter - även om de tidigare haft en mer kvalificerad roll. Vi tror att hjälptelefonen kommer att göra det möjligt för dessa arbetstagare att få bästa möjliga resultat. Vi uppmuntrar alla flyktingar som söker arbete att organisera sig, gå med i en fackförening och hjälpa andra."

Ett av de första ställena där människor söker jobb är på sociala medier, och COZZ har skapat en Facebooksida för fackföreningar som hjälper flyktingar som ett annat sätt att nå ut till flyktingar.

Stödteamet har också haft kontakt med flyktingar genom att dela ut broschyrer till flyktingförläggningar i Warszawa. Broschyrerna innehåller information om hjälptelefonen, grundläggande arbetsrättigheter och sociala förmåner. Teamet kommer också att dela ut informationsbroschyrer i Krakow - Polens andra stad som tar emot ett stort antal flyktingar - och samla in uppgifter om behoven och demografin hos människorna där.