Fackföreningar går samman för att stoppa våld och trakasserier inom handeln

18.11.22

Fackföreningar går samman för att stoppa våld och trakasserier inom handeln

UNI Global Union och anslutna handelsförbund över hela världen uppmanade regeringar och detaljhandlare att upphöra med våld och trakasserier mot handelsanställda på den andra globala aktionsdagen den 17 november.

Omkring 75 fackliga representanter från 20 länder deltog i ett globalt webbseminarium som anordnades av UNI:s handelssektor för att fokusera på bästa praxis för att bekämpa våld och trakasserier inom sektorn.

Ruben Cortina, ordförande för UNI Global Union, framhöll den nyckelroll som kvinnor spelade vid antagandet av ILO-konvention 190 om våld och trakasserier i arbetet och sade: "Tack vare #MeToo-rörelsen, tack vare kvinnorna som gick ut på gatorna över hela världen, har vi ett starkt verktyg för att slå tillbaka. Nu är det dags att få konventionen ratificerad och omsatt i praktiken."

Med presentationer från Japan, Australien, Finland, Moçambique, Italien, USA och Turkiet utbytte fackföreningar inom detaljhandeln sina bästa metoder, inklusive fackliga kampanjer och åtgärder, kollektivförhandlingar, lagstiftning, medvetandehöjande åtgärder, utbildningar och fackliga publikationer, i ett webbseminarium som stöddes av Union to Union och UNI:s svenska medlemsförbund Handels och Unionen.

"Det finns en anledning till att vi har den här kampanjen, nämligen att skapa ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier för våra anställda", säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels. "Vi har en lång väg att gå, men vi kan åstadkomma det om vi förenar våra krafter."

Peter Hellberg, vice ordförande för Unionen, säger: "Våld från tredje part i handeln måste hanteras på ett korrekt sätt av detaljhandlarna. Det är en grundläggande rättighet att ha en säker arbetsmiljö och vi behöver bättre EU-lagstiftning."

En ny UNI-webbplats "Stoppa våld och trakasserier i handeln ", som är utformad som ett informationscentrum för kampanjen, lanserades också vid webbseminariet. Mer än 30 artiklar, rapporter och flera kampanjmaterial finns redan tillgängliga på webbsidan, som är den första i sitt slag när det gäller en specifik branschkampanj för att bekämpa våld på arbetsplatsen.

Webbsidan samlar information från de kampanjer som drivs av UNI Commerce-anslutna företag, bland annat SDA:s kampanj "No One Deserves a Serve" i Australien, UA Zensens kampanj mot orimliga klagomål och PAM:s kampanj "Let's Behave", och ger information om de konkreta resultat som uppnåtts.

"Under vår kommande globala konferens i Atlanta kommer vi också att ha ett rundabordssamtal med fokus på bästa praxis", säger Mathias Bolton, chef för UNI Commerce. "Vi kommer att diskutera och anta en resolution som kommer att lyfta fram vårt engagemang för att stoppa våld, trakasserier, diskriminering och övergrepp inom vår sektor."

En ny video lanserades på den globala aktionsdagen för att öka medvetenheten om frågan: