ver.di och Deutsche Telekom gör framsteg i löneförhandlingarna

13.05.22

ver.di och Deutsche Telekom gör framsteg i löneförhandlingarna

Efter en rad regionala varningsstrejker och hårda förhandlingar har UNI:s medlemsorganisation ver.di gjort framsteg när det gäller att få till stånd bättre löner för 55 000 anställda vid Deutsche Telekom i hela Tyskland.

Det preliminära avtalet skulle ge arbetstagarna - anställda på löneskalan, praktikanter och dubbelstuderande - betydande löneförhöjningar och större anställningstrygghet.

"Med detta goda resultat skapar vi trygghet och framtidsutsikter för Deutsche Telekom-anställda, i synnerhet för praktikanter och studerande med dubbelt arbete. På så sätt motverkar vi också den hotande bristen på kvalificerad arbetskraft", säger Frank Sauerland, förhandlare på ver.di.

Kollektivavtalet ska godkännas av Ver.di förhandlingskommission. Ver.di-förhandlingskommissionen har enhälligt rekommenderat att kollektivavtalet godkänns. Läs mer om detaljerna i avtalet här.

Inför den tredje förhandlingsrundan deltog cirka 12 000 arbetstagare i regionala varningsstrejker.

"ver.di-medlemmarna skickade en tydlig signal till Deutsche Telecom, och företaget verkar ha hört den", säger Christy Hoffman, generalsekreterare förUNI Global Union. "Den här positiva utvecklingen visar på kraften hos arbetstagare som står enade."

Nyheter

IKT och relaterade tjänster

UNI Europa