Uttalande från World Players Association om den globala idrottens svar på Rysslands invasion av Ukraina

28.02.22

Uttalande från World Players Association om den globala idrottens svar på Rysslands invasion av Ukraina

Nyon, Schweiz, 28 februari 2022 World Players Association är solidarisk med det ukrainska folket och idrottare, spelarföreningar, det civila samhället och fredliga människor överallt och fördömer otvetydigt Rysslands invasion av Ukraina. Rysslands agerande utgör inte bara en attack mot en suverän stat, utan även mot det internationella samfundets grundläggande värderingar, inklusive mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Den globala idrottsvärlden har alltför länge tillåtit den ryska statens "sporttvätt" när den undergrävt de mänskliga rättigheterna och de internationella normer som krävs för att uppträda på ett öppet sätt. Den globala idrottsrörelsen måste nu använda sitt betydande inflytande och stå på samma sida som regeringar och institutioner i hela världen för att vidta de starkaste möjliga åtgärderna som svar, inklusive sanktioner. Ett ineffektivt svar från den globala idrottsrörelsen riskerar att undergräva solidariteten och effektiviteten i de globala insatserna.

Med tanke på Rysslands upprepade brott mot den olympiska vapenvilan måste Internationella olympiska kommittén (IOK) och Internationella paralympiska kommittén (IPC) utan dröjsmål se till att:

  • Omedelbart avstängning av ryska förbund från det internationella idrottssystemet (särskilt Ryska nationella olympiska och paralympiska kommittén). Detta måste tyvärr utvidgas till att utesluta ryska landslag och deras idrottare från internationella turneringar och evenemang tills detta aggressionskrig upphör.
  • Återkallande och avbrytande av Rysslands värdskap för evenemang med omedelbar verkan.
  • Ryska medborgare som är föremål för sanktioner, eller personer med nära kopplingar till dem, måste förbjudas att inneha ledande positioner i internationella idrottsförbunds styrelser.

Vi uppmanar också idrottsorganisationer att se över sina affärsrelationer och bryta banden med sanktionerade företag och personer med kopplingar till den ryska statens ledning.

Dessa åtgärder måste åtföljas av djupgående eftertanke och ett genuint åtagande från alla intressenter inom den globala idrottsrörelsen att ta sitt ansvar och genomföra den systemförändring som krävs för att idrottens rykte inte längre ska kunna undergrävas av dåliga aktörer.

Den globala spelarföreningsrörelsen har länge förespråkat att globala idrottsorgan ska göra bindande åtaganden om mänskliga rättigheter, genomföra en noggrann granskning av mänskliga rättigheter, engagera sig på ett meningsfullt sätt med idrottare och berörda grupper samt identifiera och lindra skador som är relaterade till mänskliga rättigheter, vilket är viktiga reformer på vägen mot en efterlängtad förändring.

Vi kommer att fortsätta att stödja, uppmuntra och stå enade med alla ansträngningar för att få slut på detta fruktansvärda krig.

-ENDS-

World Players Association, som är en del av UNI Global Union, är den exklusiva globala rösten för organiserade spelare och idrottare inom professionell idrott. Den samlar 85 000 spelare genom mer än 100 spelarföreningar i över 60 länder. Dess roll är att se till att de organiserade spelarnas röst hörs på högsta nivå i beslutsfattandet inom den internationella idrotten.

För mer information, vänligen kontakta: Leonie Guguen, Senior Communications Manager, UNI Global Union, leonie.guguen@uniglobalunion.org