Unga kvinnor reser sig för en bättre framtid

"I våra yrkesliv hoppas vi alla på en miljö som uppmuntrar tillväxt, samarbete och jämställdhet. Men verkligheten kommer ofta till korta", inledde Johanna Jonsdottir från SSF Island och ordförande för UNI Europa Youth sitt anförande om den ungdomsmotion som lades fram vid UNI:s internationella kvinnokonferens.

Hennes ord ekade i rummet när hon och Crisnalda Nhamucale från SINECOSSE Moçambique och vice ordförande för UNI Africa Youth (bilden ovan) lade fram förslaget.

"Ungdom är en period av förändring, av övergång, men för många unga kvinnor kan denna period betraktas som en belastning av hennes arbetsgivare", sade Crisnalda.

Enligt ILO:s rapport Global Employment Trends for Youth 2022 har unga kvinnor det sämre ställt än unga män, eftersom endast 27,4 procent av dem är sysselsatta jämfört med 40,3 procent av de unga männen. Det innebär att unga män har 1,5 gånger högre sannolikhet att vara anställda än unga kvinnor.

Detta, liksom ytterligare strukturella hinder som sociala och kulturella stereotyper, bidrar till de utmaningar som unga kvinnor står inför.

Blair Rose från ABWU, Antigua och Barbuda delade med sig: "Jag kommer inte att välja mellan att vara kvinna, arbetare eller mamma", när hon berättade om hur hon som ung mamma ammade på arbetsplatsen och hur dessa utmaningar fick henne att starta en kampanj för bättre amningsrutiner på sin arbetsplats."

"Att vara kvinna är svårt, men att vara ung kvinna är dubbelt så svårt. De diskrimineras för att de vill bilda familj, de förbises för befordringar eller positioner för att de inte har "tillräcklig erfarenhet" eller de utsätts för ständigt våld och trakasserier på sin arbetsplats. Som fackliga företrädare har vi ett ansvar att se till att vi skapar utrymmen där unga människor, särskilt unga kvinnor, kan känna sig trygga, få stöd och utvecklas", sade UNI:s ungdomsdirektör Marta Ochoa.

För att stödja unga kvinnor i UNI-förbund antog UNI:s internationella kvinnokonferens den motion som lagts fram av UNI Ungdom i denna fråga och som syftar till att kollektivt arbeta för att undanröja de hinder som unga kvinnliga arbetstagare möter och stödja deras tillträde till arbetslivet.

Motionen omfattar områden som stöd till kampanjer mot våld och trakasserier, utbildning av unga kvinnor, ökad representation av unga kvinnor i UNIs strukturer och inkludering av unga arbetstagares frågor i kollektivavtalsförhandlingar.

Fler nyheter