EU banar väg för kollektiva förhandlingar för soloföretagare

29.09.22

EU banar väg för kollektiva förhandlingar för soloföretagare

UNI Europa Regionkommittén välkomnar EU-kommissionens åtgärd för att skydda rätten för egenföretagare att förhandla kollektivt för rättvisa löner och arbetsvillkor. Kommissionen har i dag offentliggjort riktlinjer för tillämpningen av EU:s konkurrenslagstiftning som undanröjer de rättsliga hindren för kollektiva förhandlingar för ensamstående egenföretagare.

Det finns cirka 24 miljoner personer som arbetar som soloföretagare i EU. Hittills har många av dessa personer uteslutits från kollektiva förhandlingar på grund av omtvistade tolkningar av EU:s konkurrenslagstiftning. Detta har resulterat i en tvådelad arbetsstyrka, där anställningsnormerna i olika branscher kan kringgås, vilket ger arbetsgivare incitament att försöka lägga ut arbetet på entreprenad till solo-självständiga arbetstagare på sämre villkor.

Dagens förtydligande skyddar den grundläggande rätten till kollektiva förhandlingar för verkliga egenföretagare. Tillsammans med anslutna nationella fackföreningar och EFS har UNI Europa förespråkat denna viktiga förändring.

"Kommissionens förtydligande banar väg för kollektiva förhandlingar. Vårt mandat som fackförening stärks. De tider då upphandlande myndigheter kunde undvika förhandlingar genom att hänvisa till EU:s konkurrenslagstiftning är över", säger Frank Werneke, ordförande för det tyska fackförbundet ver.di.

"Detta är ett viktigt steg för att ta människors värdighet bort från konkurrensen. När arbetstagarnas löner och villkor endast ses som en budgetpost för att pressa och få en konkurrensfördel, leder det till en kapplöpning mot botten. Starka kollektivavtal är lösningen. Tillsammans kan arbetstagarna förhandla för att säkra ett gemensamt golv av värdighet för alla", säger Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa.  

 

I riktlinjerna klargör kommissionen att soloarbetande egenföretagare som arbetar sida vid sida med anställda kan förhandla fram avtal eller integreras i befintliga kollektivavtal. Detta är ett stort steg för arbetstagare inom t.ex. audiovisuell produktion, där det är vanligt att anställda och egenföretagare arbetar sida vid sida. Vidare erkänns i riktlinjerna behovet av att skydda ekonomiskt beroende egenföretagare.

UNI Europa Kommittén välkomnar också Europeiska kommissionens åtagande att inte blanda sig i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning som föreskriver kollektiva förhandlingar för solo-självständiga arbetstagare inom särskilda sektorer eller för särskilda kategorier, t.ex. kulturella och kreativa arbetstagare.  

Detta är ett viktigt steg framåt för verkliga egenföretagare som är verksamma inom alla tjänstesektorer. Samtidigt som det ger en rättslig grund för arbetstagare i gig-ekonomin att förhandla kollektivt om sina löner och villkor, är UNI Europa fast besluten i sin strävan att utrota falska metoder för egenföretagande i Europa.

Mer information: