Tyskland: På väg mot en brytpunkt när det gäller mänskliga rättigheter och idrott

11.05.22

Tyskland: På väg mot en brytpunkt när det gäller mänskliga rättigheter och idrott

Den tyska förbundsdagens offentliga utfrågning är ett tillfälle att gå på allvar

När den tyska förbundsdagens utskott för mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd håller sin första offentliga utfrågning om mänskliga rättigheter och idrott har organisationer i det civila samhället och idrottsrepresentanter som Sport & Rights Alliance,World Players Association, Transparency International Germany, Human Rights Watch och andra organisationer lämnat in expertrekommendationer för att främja landets strategi för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls.

"Dagens utfrågning i förbundsdagen är ett viktigt tillfälle att främja idrottens potential att vara en katalysator för mänsklig utveckling, enighet och frihet i Tyskland och utanför Tyskland", säger Andrea Florence, tillförordnad chef för Sport & Rights Alliance. "Globala styrande idrottsorgan fortsätter att motarbeta förändringar i styrning, kultur, mångfald, standarder och praxis - inklusive Internationella olympiska kommittén, som har fortsatt att fördröja antagandet av en strategi för mänskliga rättigheter. Tyskland bör använda sina diplomatiska förbindelser för att förespråka människorättsbaserad politik, styrning och strukturer även inom IOK."

I sitt uttalande inför utfrågningen betonade Sport & Rights Alliance behovet av att alla initiativ om mänskliga rättigheter inom idrotten ska ha sin grund i internationella standarder och vara inriktade på behoven hos de berörda personerna - inklusive idrottare, fans, journalister, kvinnor, barn, HBTQ+-personer, personer med funktionsnedsättning, arbetstagare och alla som påverkas av idrottsutövningen. I uttalandet uppmanades kommittén att redan från början inleda ett meningsfullt samarbete med olika intressenter för att se till att det civila samhället, fackföreningar, berörda grupper och deras företrädare deltar i alla beslutsprocesser.

"Förutom att göra UEFA EURO 2024 i Tyskland till ett globalt pilotprojekt för hållbarhet och mänskliga rättigheter i samband med ett mega-sportevenemang bör regeringen också fokusera på att inkludera kriterier och krav för mänskliga rättigheter i den offentliga finansieringen av idrott", säger Sylvia Schenk, tidigare olympisk idrottare och idrottsexpert för Transparency International Tyskland. "Detta är ett viktigt steg för att se till att Tyskland gör sin del för att skydda och främja mänskliga rättigheter inom idrotten."

Företrädarna för det civila samhället rekommenderade att kommittén också skulle fokusera på utvecklingen av pågående övervakning och insamling av uppgifter om de mänskliga rättigheterna samt på system för att ge effektiva rättsmedel till personer vars rättigheter har kränkts. Gruppen framhöll Tysklands åtagande att bygga upp ett centrum för säker idrott (Zentrum für Safe Sport) och efterlyste idrottsspecifika, oberoende mekanismer för klagomål som är inriktade på överlevande, traumainformerade och har tillräckliga resurser.

"Det har vuxit fram ett starkt samförstånd från ledande globala institutioner om att idrottsutövares mänskliga rättigheter måste skyddas i linje med internationella normer för mänskliga rättigheter", säger Florian Yelin, chef för politik och forskning på World Players Association, en av huvudpartnerna till Sport & Rights Alliance och medsändare i den tyska utfrågningen om idrott och mänskliga rättigheter. "Genomförandet på nationell nivå har dock varit alldeles för långsamt. Detta är en möjlighet för Tyskland att leda och föregå med gott exempel för att skydda idrottsutövarnas rättigheter i en tid av stor kris med tanke på utbredda skandaler om övergrepp och andra former av utnyttjande av idrottsutövare."

Human Rights Watch betonade också betydelsen av Tysklands roll vid denna vändpunkt för de mänskliga rättigheterna och konstaterade att idrottsorganisationer inte kommer att reformera sig frivilligt utan starka påtryckningar från politiska och valda ledare som kontrollerar finanserna.

"Efter katastroferna med mänskliga rättigheter i samband med de olympiska spelen i Sotji, Rysslands fotbolls-VM, vinterspelen i Peking och fotbolls-VM i Qatar, som kunde ha undvikits, bör Tyskland ta ett steg framåt och knyta finansieringen till öppenhet och antagande och genomförande av en politik för mänskliga rättigheter", säger Wenzel Michalski, Tysklandschef på Human Rights Watch. "Om idrotten vill vara en kraft för det goda krävs det att ledare som de i den tyska förbundsdagen tar initiativet och använder sitt politiska och ekonomiska inflytande för att se till att rätt politik och system införs."

Läs hela Sport & Rights Alliance:s inlägg vid utfrågningen här .