La Bancaria sluter avtal med Openbank, en bank som är 100 % digital

28.03.22

La Bancaria sluter avtal med Openbank, en bank som är 100 % digital

La Bancaria, Argentina logró un acuerdo pionero, que reconoce como bancarixs a lxs trabajadorxs de OPENBANK, al encuadrar dentro de la actividad bancaria de lxs trabajadorxs de la banca digital de dicha entidad, los cuales estarán regidos por el Convenio Colectivo Bancario 18/75.

"Este acuerdo refleja el compromiso de las partes con el desarrollo de la actividad bancaria, las nuevas modalidades de trabajo en el mundo digital, y la preocupación conjunta por el crecimiento profesional y el mejoramiento de la vida de lxs trabajadorxs de la actividad", expresó Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y presidente de UNI Américas Finanzas. Dessutom lägger man i avtalet stor vikt vid att främja den professionella utvecklingen av de anställda, genom ständig kompetensutveckling i en helt digitaliserad verksamhet.  

Guillermo Maffeo, direktör för UNI Américas Finanzas, tillade: "Detta avtal mellan La Bancaria och en bank som är 100 % digital som OPENBANK är ett annat steg mot att erkänna statusen för de anställda som arbetar med finansiella och tekniska frågor som vi arbetade med regionalt".

"Det är ett modernt avtal som syftar till att skapa en hållbar och stabil sysselsättning och att införliva de grupper som idag är uteslutna eller har en svag ställning i den finansiella arbetsmiljön, med tanke på integration, könsskillnader och respekt för miljön", säger han. 

I överenskommelsen införlivas de anställda i OPENBANK i enlighet med bestämmelserna i den kollektiva överenskommelsen som gäller för alla banker i Argentina, och det handlar om att bevilja nya rättigheter som adoptions-, faderskaps-, köns- och familjevåld för de drabbade. Asimismo, establece también Adicional Salarial por Guardería para hijxs y un adicional salarial por el cual lxs trabajadorxs participan de las ganancias de los bancos del Sistema Financiero Argentino y un régimen de vacaciones ampliado. 

"De finansiella fackföreningarna i regionen är mycket nöjda med dessa avtal, eftersom de innebär att vi är mycket närmare målet att se till att alla anställda inom FINTECH får de rättigheter som motsvarar avtalen med bankanställda och att denna typ av bankverksamhet införlivas i de kollektiva förhandlingarna", avslutar han.

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Ekonomi

UNI Americas