World Players Association kommer att stå värd för den femte upplagan av World Player Development Conference (PDC) i Nyon, Schweiz, tisdagen den 21 juni 2022. Under det tre dagar långa programmet - som samlar över 100 chefer för spelarutveckling från idrottsförbund över hela världen - kommer man att utforska, dela med sig av och planera för framtiden när det gäller spelarutveckling och välbefinnande.

Efter årtionden av störningar i idrottens affärsverksamhet och politik samt i idrottsliga karriärvägar ser PDC nu framåt. PDC 2021 - som anordnades virtuellt i samarbete med National Basketball Players Association (NBPA) - fokuserade på den vård och kontakt som desperat behövs för att stödja och förespråka spelare under Covid-19-pandemin. Nu tar PDC med sig dessa lärdomar vidare och ser fram emot vad som kommer härnäst.

"Spelarutvecklingsprogrammen som förvaltas av spelar- och idrottsföreningar förstår att spelare är människor i första hand och idrottare i andra hand. De är spelarcentrerade och syftar till att se till att idrottare har alla resurser som behövs, både nu och i framtiden, för att fullt ut utvecklas som människor och framgångsrikt övergå under och från sina idrottskarriärer, som till sin natur är kortsiktiga och osäkra. I takt med att idrotten fortsätter att förändras är det viktigt att vi utvecklar de nya färdigheter, stödsystem och möjligheter som idrottare kommer att behöva från sina föreningar för att kunna utvecklas i den framtiden", säger Pamela Gilpin, samordnare för spelarutveckling och välbefinnande vid World Players Association.

PDC:s sessioner innehåller en rad ledande praktiker och tänkare från idrottsvärlden och andra områden, som talar om ämnen som mångfald, inkludering, jämställdhet, Gen A, den föränderliga arbetsvärlden, idrottsutövares rättigheter, idrottsaktivism och skydd. Deltagarna kommer att få ta del av den senaste forskningen och trenderna inom dessa områden och få med sig konkreta idéer och verktyg för att stärka och ge ny energi till sina program för spelarutveckling.

"PDC 2022 kommer vid en mycket viktig tidpunkt för idrottsvärlden och spelarföreningar globalt", säger Brendan Schwab, verkställande direktör för World Players Association. "PDC kommer att ta upp de delar av utbildningen, den mentala hälsan och välbefinnandet som är viktiga för varje effektivt spelarutvecklingsprogram. För alltför många idrottare har drömmarna om en idrottskarriär dock ersatts av trauman i form av diskriminering, övergrepp och livslånga skador. Vi måste kunna reagera och ta itu med dessa allvarliga hot och stödja idrottare i behov på lång sikt. Det inspirerande ledarskap som visades av deltagarna i PDC bekräftar att spelarföreningen har viljan att möta dessa utmaningar."

Läs mer om talarna vid 2022 års PDC nedan och följ med på Twitter för liveuppdateringar under konferensen och specialmeddelanden från @WorldPlayersUTD!