Polen: Castorama-arbetare vinner återanställning genom domstolarna

17.08.22

Polen: Castorama-arbetare vinner återanställning genom domstolarna

Arbetstagarna på byggvaruhuset Castorama i Polen och deras fackförbund Solidarnosc har vunnit en viktig milstolpe i en långvarig tvist om orättvisa uppsägningar av fackliga förtroendemän. En domstol har funnit att arbetsgivaren olagligt hade avskedat arbetstagarna efter att ha sparkat de fackliga företrädarna. 2019.

"Deras uthållighet är gjord av stål och den har gett resultat. De här arbetstagarna har gått igenom en enorm turbulens. De svarade med att visa att arbetare, enade, aldrig kommer att besegras. Framöver är det viktigt att Castorama Poland ändrar sig", sade Mathias Bolton, chef för UNI Commerce.

Castorama Polens ledning fattade det dramatiska beslutet att avskeda alla tio arbetare som hade valts in i Solidarnoscs ledningskommitté inom företaget. Domstolens beslut innebär att antalet återanställda fackföreningsmedlemmar uppgår till fyra, medan sex andra fortfarande söker återanställning.

Det blev internationell upprördhet över de fackföreningsfientliga uppsägningarna. Över 7 500 personer skrev under en petition som UNI Commerce hade upprättat och som uppmanade företaget att återanställa arbetstagarna. Kampanjen uppmärksammades från näringslivet och människorättsorganisationer samt solidaritetsaktioner från fackföreningsmedlemmar inom detaljhandeln över hela världen.

Tecken på en mindre konfliktfylld strategi?

Det finns tecken på att Castorama Poland kan vara på väg att förändras. Efter att ha stängt ut arbetstagarna i tre år har de träffat facket och förklarat sig villiga till dialog och samarbete.

På internationell nivå hade UNI skickat ett brev till VD:n för Kingfisher Group, som äger Castorama, när uppsägningarna skedde. Sedan dess har man fortsatt att samarbeta med företaget för att underlätta en lösning av tvisten och se till att arbetstagarnas föreningsfrihet och kollektiva förhandlingsrätt respekteras.

"Positiva arbetsrelationer handlar om att lösa problem innan de eskalerar. Under respektfulla förhållanden kan arbetstagare och ledning arbeta tillsammans för att skapa ett blomstrande företag. Detta är den strategi som UNI och våra anslutna fackföreningar kommer att fortsätta att eftersträva. Men om dialogen misslyckas är UNI commerce alltid beredd att samarbeta med våra medlemsförbund och vidta nödvändiga åtgärder", säger Mathias Bolton.

Mer information:

Nyheter

Handel

UNI Europa