Den nya chilenska konstitutionen är en inspiration, säger UNI

01.09.22

Den nya chilenska konstitutionen är en inspiration, säger UNI

I en tid då många demokratier går tillbaka är det chilenska folket på väg att ratificera en konstitution som sätter en ny standard för demokratisk förnyelse.

Söndagen den 4 september går chilenarna till valurnorna för att rösta om att ersätta landets nuvarande, av diktatorn påtvingade, rättsliga ram med ett dokument som främjar kvinnors, arbetstagares, ursprungsbefolkningens och planetens rättigheter.

Den garanterar tillgång till kollektiva förhandlingar och andra fackliga rättigheter samt hälsa, bostäder, utbildning, anständiga pensioner, icke-sexistisk utbildning och rätt till abort, allt samlat under begreppet "social och demokratisk stat" som erkänner sig själv som plurinationell, interkulturell och ekologisk.

Genom fackföreningsgruppen Unity for Dignified Work (UTD) hjälpte UNI Global Unionens medlemsförbund i Chile till att leda arbetet för en översyn av konstitutionen. Fackföreningarna tryckte på för att få med ett stort antal arbetsreformer, bland annat utökade kollektivavtalsförhandlingar, strejkrätt, arbetstagarnas deltagande i företagsstyrelser och andra förändringar.

"Den nya konstitutionen är en inspiration och dess ratificering kommer att bli en vändpunkt i kampen för demokratisk förnyelse", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "Den sätter människor före vinster. Den sätter hållbarhet framför ekologisk förstörelse."

"Arbetstagarnas rättigheter och en stark, oberoende fackföreningsrörelse är grundläggande för en stark demokrati, och i den nya konstitutionen fastställs arbetstagarnas möjligheter att tala ut och organisera sig", säger Marcio Monzane, regionsekreterare för UNI Americas. "Det är därför vi uppmanar den globala fackföreningsrörelsen att fira detta dokument och de framsteg som det innebär."

Gå med i Progressive Internationals kampanj för att fira ett nytt Chile

UTD organiserar nu en ratificering av dessa rättigheter trots desinformation och hot. Här är varför chilenska fackföreningsledare uppmanar till stöd för den nya konstitutionen:

Macarena Ortega, chef för Conatracops och ordförande för fackföreningen för callcenter på Plus Consulting, säger: "Med den nya konstitutionen kommer arbetstagarna att få en rättvis, rimlig och tillräcklig lön för att försörja våra familjer. Kvinnor kommer inte att drabbas av lönediskriminering och vi kommer att kunna skapa en balans mellan familjeliv och arbetsliv."

Ricardo Calderón, ordförande för FESUC (Federation of Copper Supervisors), sade: "Chile förtjänar anständigt arbete. Därför godkänner arbetstagarna detta, eftersom den nya konstitutionen innehåller nya och bättre rättigheter, såsom anständigt arbete, förbud mot godtyckliga uppsägningar och otrygghet i anställningen."

Ordföranden för det nationella fackförbundet för servicearbetare, toaletter, trädgårdar, utsmyckningar och sanitära deponier (Fenasinaj), Armando Soto, säger: "I den nya konstitutionen fastställs rätten till anständigt arbete utan otrygghet. Detta innefattar rätten till rättvisa arbetsvillkor, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, vila, fritid och digital avstängning."

Viviana Catalán, ledare för Grafiska arbetarnas riksförbund: "Med den nya konstitutionen utökas kollektivförhandlingarna, vilket gör att vi kan förhandla fram större arbetsförmåner. Vi kommer också att kunna gå ut i effektiv strejk om vi inte når en överenskommelse med våra arbetsgivare."

Nyheter

UNI Americas