UNI Finance-anslutna medlemmar går samman för att ta itu med omstruktureringen inom banksektorn

16.09.22

UNI Finance-anslutna medlemmar går samman för att ta itu med omstruktureringen inom banksektorn

Mer än 130 representanter från UNI Global Unions fackliga medlemsföreningar inom finanssektorn träffades i Irland i veckan och beslutade att använda sin kollektiva makt för att försvara arbetstagare och kunder inför den omfattande omstruktureringen och förlusten av arbetstillfällen inom banksektorn.

Fackliga deltagare från 54 fackföreningar i 40 länder samlades i Dublin den 13 och 14 september för UNI Finance-konferensen, som arrangerades av det irländska medlemsförbundet Financial Services Union (FSU).

"Förändringar sker inom finanssektorn och det enda vi kan vara säkra på är att fler är på väg. Vårt mål måste vara att hantera denna förändring så att personalen skyddas och kunderna inte påverkas negativt", säger FSU:s generalsekreterare John O'Connell.

Konferensdeltagarna fick en förhandstitt på en viktig ny studie från Eurofound om omstrukturering av den europeiska detaljhandelsbanksektorn, som kommer att publiceras inom kort. Studien visar hur fackföreningar och social dialog har spelat en viktig roll för att mildra konsekvenserna av förlorade arbetstillfällen inom sektorn, vilket innebär att de flesta kollektiva uppsägningar är frivilliga och att villkoren för avgång förhandlas fram och avtalas - ofta genom förtidspensionering. Samtidigt fortsatte sektorn att anställa yngre personer med andra färdigheter.

Fackföreningar från Argentina, Indien, Irland, Italien, Malaysia, Nepal, Spanien och Sydafrika delade med sig av sina erfarenheter av omstruktureringar i multinationella banker och de framgångsrika strategier de tillämpat för att skydda arbetstagare och tjänster.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, sade:

"Finansarbetarna befinner sig i digitaliseringens frontlinje. Och ert kollektiva exempel - de många fallstudier som presenterades i dag - visade på er kreativitet och beslutsamhet och vilja att kämpa - för att minska ofrivilliga nedskärningar till ett absolut minimum, för att se till att varje person kom på fötter - genom uppgradering, genom omplacering, genom förtidspensionering och avgångsvederlag osv. Det här är en omfattande studie om "Just transition" i vår digitala värld."

Deltagarna diskuterade finansens framtid, inklusive hur distansarbete påverkar arbetstagarna och fackföreningarnas försök att organisera sig.  

Den ledande globala ekonomen Raymond Torres från den spanska tankesmedjan Funcas var en av huvudtalarna under konferensens andra dag. Han sade att finanssektorn pressas av en kombination av knappa naturresurser, ökade risker till följd av klimatförändringar och digitala störningar. Han sade dock att finanssektorn har en stor roll att spela när det gäller att hitta lösningar på dagens stora frågor, särskilt genom att finansiera förnybar energi. Han sade att fackföreningarnas roll i kampen för arbetstagarnas rättigheter är avgörande för att minska riskerna och skapa en stabil global ekonomi: "Om det inte finns någon social rättvisa kommer det alltid att vara en risk för världsfreden.

UNI:s finanschef Angelo Di Cristo konstaterade att det är absolut nödvändigt att organisera bankanställda i USA - världens största ekonomi - för att öka styrkan, och uppmanade medlemsförbunden att arbeta tillsammans för att öka organisationskapaciteten och samarbeta med UNI för att bygga upp facklig makt.

Rita Berfola, från det brasilianska fackförbundet Contraf-CUT och ordförande för UNI Finance, sade i slutet av konferensen:

"Vi behöver ett globalt svar på ett globalt problem. Vi kommer att stärka oss själva och vår kamp i samband med omstruktureringen. Vi kommer aldrig att ge upp kampen!"

Följ samtalet på Twitter 

Se bilderna här: https://adobe.ly/3cPVALD 

Ekonomi

Irland