Historiskt fall i Colombia: Corte Constitucional avskaffar abort

23.02.22

Historiskt fall i Colombia: Corte Constitucional avskaffar abort

Den 21 februari 2008 lyckades Colombia Corte Constitucional avskaffa abort genom att samarbeta med olika organisationer i hela landet. Tillgången till abort utan att straffas på grund av särskilda orsaker räcker inte längre till för de latinamerikanska kvinnorna. I Colombia är det inte tillåtet att avbryta en frivillig abort före den 24:e graviditetssemestern om det sker före den 24:e graviditetssemestern.

I Colombia har abort straffats med tre år och med fängelse, och sedan 2006 har tre orsaker lagts till: missbildning av fostret, sexuellt missbruk och risk för moderns liv. Los países en donde se ha despenalizado completamente son Uruguay (2012), algunos estados de México(2007) y Argentina (2020) y Cuba (1965), en donde es legal pero no está legalizado, es decir, está institucionalizado, pero no está inscrito en ninguna ley. 

Detta misslyckande gör det möjligt att synliggöra en verklighet som fortfarande existerar och som kriminaliserar kvinnor, särskilt de mest utsatta, och som dessutom åsidosätter deras rätt till självbestämmande. I de länder där det har legaliserats har man lyckats minska dödligheten bland kvinnor i landet tillsammans med antalet aborter.

De sexuella och reproduktiva rättigheterna, rätten till hälsa och de villkor som garanterar dem är en central punkt på vägen mot ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

"La brecha de las mujeres y personas gestantes que logran acceder a un aborto seguro se profundiza cuando este se encuentra penalizado. I detta avseende blir det en klassmässig fråga, där den politiska rörelsen anser att avbrytandet av embarazo är en fråga om folkhälsa, social rättvisa och mänskliga rättigheter för kvinnor som arbetar, och inte en tjänst som måste regleras av marknaden", säger Andrea E. García, koordinator för UNI Américas Mujeres.

"Reproduktionen av arbetsfamiljer, som historiskt sett har varit en stor belastning för kvinnorna, har hindrat dem från att få lika villkor på arbetsmarknaden, Därför är det viktigt att vi i arbetarekommunerna med tydlighet och beslutsamhet försvarar den autonoma kroppen, där arbetstagarna kan besluta fritt, utan att bli straffade, om de vill vara eller inte vara kvinnor", avslutar han.

UNI Americas