H&M:s arbetstagare skyddas genom det första digitaliseringsavtalet med ver.di

28.10.22

H&M:s arbetstagare skyddas genom det första digitaliseringsavtalet med ver.di

UNI Global Union affiliates tyska medlemsorganisation, ver.di, har undertecknat det första digitaliseringsavtalet någonsin inom detaljhandelssektorn som främjar och skyddar rättigheterna för 14 300 H&M-anställda under de kommande tre åren.

Det banbrytande avtalet, som utarbetades under de senaste sex månaderna, innebär att arbetstagarna kommer att få större inflytande över hur ny teknik används på modejätten, samtidigt som de erbjuds anställningstrygghet och bonusar.  

Genom avtalet inrättas en rådgivande kommitté för digitalisering (med företrädare för ver.di och H&M) som ska samla in feedback från arbetstagarna och lägga fram egna förslag om den framtida arbetsvärlden på H&M. Avtalet utvidgar också det centrala företagsrådets för H&M:s delaktighetsrättigheter i frågor som rör digitalisering.

ver.di-förhandlare, Cosimo-Damiano Quinto, sade:

"Detta är en stor framgång, eftersom det är den allra första kollektiva digitalazeringsavtal inom detaljhandeln. Vi måste kunna fatta beslut om digital teknik i de anställdas intresse.."

Ökningen av onlineförsäljningen har inneburit en minskning av den försäljningsprovision som vanligtvis betalas ut till anställda i butikerna. För att kompensera dessa anställda för nedgången i försäljningen i butikerna ger avtalet två bonusar per år. För 2023 kommer beloppet för varje bonus att ligga mellan 250 euro och 450 euro (brutto) beroende på arbetstiden.

Avtalet ger butiksanställda ett särskilt skydd mot uppsägning och degradering under digitaliseringsprocessen och garanterar att tillfälliga anställda inte kommer att användas för att ersätta H&M:s fast anställda.

Det införs också en kampanj för att höja kompetensen inom kundtjänsterna för att skydda butiksanställda från en eventuell nedskärning av sina arbeten.

Från och med 2023 kommer det att hållas workshops i utvalda pilotbutiker så att arbetstagarna kan utvärdera de nya arbetsmetoderna och ge feedback för ytterligare översyn av metoderna.

Mathias Bolton, chef för UNI Commerce, säger:

"Vi gratulerar ver.di och H&M-arbetarna i Tyskland för att de har förhandlat fram och slutit detta banbrytande avtal. Avtalet visar att en rättvis övergång till en starkt digitaliserad detaljhandelssektor endast kan uppnås genom kollektiva förhandlingar, aktivt deltagande av butiksarbetarna, uppgradering och uppskattning av deras hårda arbete. Vi ser fram emot att få detta avtal presenterat som en bästa praxis vid vår kommande globala konferens.."