Cirka 40 000 medlemmar i det till UNI Global Union anslutna kommunikationsarbetarförbundet CWU (Communication Workers Union ) strejkar på det brittiska telekombolaget BT Group den 29 juli och 1 augusti. Det är den första strejken vid företaget på 35 år och den senaste i en världsomspännande våg av oroligheter bland arbetstagarna till följd av den globala krisen för levnadskostnaderna.

Den två dagar långa nationella strejken kommer efter att BT har vägrat att förhandla om en löneökning som skulle kompensera för den ökande inflationen. Företagets nuvarande erbjudande på 1 500 pund per år skulle innebära en dramatisk reell lönesänkning jämfört med inflationen på över 11 procent i landet.

Denna effektiva lönesänkning kommer samtidigt som BT gjorde en årsvinst på 1,3 miljarder pund och dess vd Philip Jansen fick ett fett lönepaket på 3,5 miljoner pund - en löneförhöjning på 32 procent - samtidigt som BT-kontoren enligt uppgift har inrättat matbanker för att hjälpa de anställda.

De som strejkar är till stor del Openreach-ingenjörer och anställda vid BT:s callcenter. Openreach är ett dotterbolag till BT, tidigare British Telecom, som underhåller de telefonkablar, kanaler, skåp och växlar som ansluter hushåll och företag till Storbritanniens nationella bredbands- och telefonnät.

Dessa medlemmar tar hand om större delen av Storbritanniens telekominfrastruktur, från mobiltelefoni, bredbandsinternet och reservgeneratorer till nationella hälsovårdssystem, cybersäkerhet och datacenter.

CWU:s generalsekreterare Dave Ward sade:

"Det är samma personer som höll landet uppkopplat under pandemin. Utan CWU-medlemmar i BT Group hade det inte blivit någon revolution för hemarbete, och viktig teknisk infrastruktur hade kanske inte fungerat eller gått sönder när vårt land behövde den som mest. Våra medlemmar arbetade under stora svårigheter - och fick en lönesänkning i reella termer som belöning.

"Orsaken till strejken är enkel: arbetstagarna kommer inte att acceptera en massiv försämring av sin levnadsstandard. Vi vill inte att cheferna använder schweiziska banker medan arbetstagarna använder matbanker.

"Arbetstagarna i BT Group säger: det räcker nu. Vi kommer inte att sluta förrän vi vinner."

Meddelandet följde på en strejkomröstning där Openreach-tekniker röstade för åtgärder med 95,8 procent och BT-medlemmar röstade med 91,5 procent majoritet för strejken.

Andy Kerr, biträdande generalsekreterare för CWU och global ordförande för UNI:s sektor för IKT och relaterade tjänster, sade: "Beslutet att vidta strejkåtgärder togs inte lättvindigt. Ända sedan konflikten inleddes har vi upprepade gånger uttryckt vår önskan att sätta oss ner och förhandla fram ett löneavtal som behandlar BT Groups anställda med den respekt de mer än väl förtjänar."

Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa , påpekade att den "heta strejksommaren" inte bara är ett brittiskt fenomen och sade: "Folk inser att om de inte gör något kommer de att drabbas av dramatiska nedskärningar av sina realtidsinkomster, av vad de har råd att betala för. Genom att agera tillsammans ändrar arbetstagarna den dynamiken. Genom att förhandla kollektivt genom sina fackföreningar vinner arbetstagare i Storbritannien och Europa stora löneökningar."

Följ strejken på Twitter.

Nyheter

IKT och relaterade tjänster

UNI Europa