Statlig livförsäkring Anställda vinner en 15-procentig löneförhöjning på grundlönen

30.09.22

Statlig livförsäkring Anställda vinner en 15-procentig löneförhöjning på grundlönen

Avtalet mellan State Life Insurance Employees Union of Pakistan och State Life Insurance Cooperation of Pakistan säkerställer inte bara ekonomiska förmåner med en genomsnittlig ökning på 25 % av bruttolönen utan även administrativa frågor.

Det är en stor seger för arbetstagarna, som nu förväntar sig en genomsnittlig ökning av bruttolönen med 25 %, 15 % ökning av grundlönen, 7 % ökning av nyttoersättningen, 11 000/- PKR extra, 1 000/- PKR extra för medicinska ersättningar och ett åtagande från företaget om att förbättra de medicinska faciliteterna. Facket lyckades förhandla fram en kvot på 33 % för nuvarande arbetstagares barn i företaget.

"Det här avtalet är ett bevis på att när arbetstagarna är fast beslutna att agera tillsammans i facket kan vi vinna kraftiga löneökningar och ytterligare skydd", säger Rajendra Acharya, UNI Global Unions regionala sekreterare för Asien och Stillahavsområdet.

Ref: Relaterad fil för kopia av det avtalsmemorandum som undertecknats mellan State Life Insurance Cooperation of Pakistan och State Life Insurance Employees Union of Pakistan.

Nyheter

Ekonomi

UNI Asien och Stillahavsområdet