UNI Americas kvinnokommitté fördömer angrepp på kvinnors rättigheter i USA

29.06.22

UNI Americas kvinnokommitté fördömer angrepp på kvinnors rättigheter i USA

Efter att Högsta domstolen i USA upphävde den konstitutionella rätten till abort i landet, utfärdade UNI Americas kvinnokommitté ett uttalande där man fördömde beslutet som ett angrepp på kvinnors rättigheter, valfrihet och en oroväckande återvändsgränd. 

"Vi kommer inte att acceptera detta steg tillbaka till det förflutna - vi kommer att slå tillbaka och stödja valfriheten. Det här beslutet kommer att drabba arbetande människor särskilt hårt, eftersom rätten till abort tas ifrån fattiga kvinnor", sade UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman. "Jag är orolig för unga kvinnor, som min dotter. Hur kan hon ha mindre rättigheter än vad jag hade? Det här beslutet representerar inte majoriteten, och vi kommer att fortsätta kämpa." 

"Beslutet upphäver årtionden av kvinnors framsteg när det gäller tillgång till sexuella och reproduktiva tjänster och förstärker en redan alarmerande trend runt om i världen där regeringar lagstiftar och begränsar kvinnors rättigheter", står det i uttalandet.

Uppgifter visar att begränsning av tillgången till abort inte minskar antalet aborter. I själva verket är det troligare att restriktioner tvingar kvinnor att välja osäkra förfaranden. Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen är endast en av fyra aborter säkra i länder där aborter är mest begränsade, jämfört med nästan nio av tio i länder där förfarandet är allmänt lagligt. 

Förbud mot aborter kan leda till osäkra ingrepp som åtföljs av fysiska och psykiska komplikationer samt sociala och ekonomiska bördor för kvinnor, vilket påverkar samhällen och hälso- och sjukvårdssystem. Detta beslut kommer att fördjupa den systemiska ojämlikheten och göra det svårare att bygga starka demokratier.  

På uppdrag av miljontals kvinnliga arbetstagare inom tjänstesektorn motsatte sig kvinnokommittén alla åtgärder som undergräver kvinnors mänskliga rättigheter och betonade att dessa attacker är en del av ett mönster av högerextremistisk retorik som utnyttjar kvinnor för att föra fram sina politiska agendor.  

Innan det förväntade domslutet utfärdade UNI:s världskvinnokommitté ett uttalande om rätten till självbestämmande och valfrihet för kvinnorna i USA och varnade för att ett upphävande av aborträtten skulle förstärka en redan alarmerande tendens i världen där andra regeringar anser det nödvändigt att lagstifta och begränsa kvinnors rättigheter, som till exempel i Polen, som förbjöd abort 2021, och Slovenien, som minskade tillgången.